18.12.2018
PL EN
12.11.2017 aktualizacja 12.11.2017

E-balance - system do inteligentnego zarządzania energią elektryczną

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

E-balance to nowatorski system do inteligentnego zarządzania wymianą energii elektrycznej. Mieszkańcom produkującym energię elektryczną w swoich domach umożliwia on zarządzanie jej wykorzystaniem, a nawet pozwala zarabiać na niezużywaniu energii.

E-balance to jednocześnie projekt badawczo-wdrożeniowy, jak i opracowany w jego trakcie system do zarządzania wymianą energii elektrycznej. Rozwiązanie informatyczne zostało zaprojektowane w celu bilansowania i monitorowania wymiany produkcji elektrycznej oraz zarządzania jej konsumpcją w inteligentnym otoczeniu.

Inteligentnym, czyli takim o odpowiednio przygotowanej sieci elektroenergetycznej, w którym gospodarstwa domowe mogą produkować energię elektryczną (np. przy pomocy paneli fotowoltaicznych), a także wykorzystywać inne urządzenia inteligentne (liczniki, sprzęt AGD tzw. home connect itp.) dla lepszego zarządzania potencjałem swoich źródeł i konsumpcją. Mogą także zarabiać na niezużywaniu energii elektrycznej w określonym czasie dnia.

Narzędzie to wspiera też diagnozowanie awarii i błędów w sieci, odpowiada za ich „samonaprawianie”, zarządza systemem oświetlenia publicznego, i wspiera wykrywanie kradzieży energii.

Głównym zamawiającym i sponsorem projektu e-balance („Balancing Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighbourhoods”) była Komisja Europejska dając finansowanie poprzez siódmy program ramowy. W skład konsorcjum projektu wchodzili inżynierowie i informatycy z różnych ośrodków naukowych, a także firmy europejskie m.in. z Holandii, Portugalii, Niemiec i Hiszpanii. Polskę reprezentował zespół z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, który był odpowiedzialny za przygotowanie kompleksowych badań i analiz biznesowych – informuje Agnieszka Wołowiec z Wydziału Zarządzania UŁ. Projekt e-balance był współfinansowany również przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Według ekspertów niektóre kraje, np. Holandia, są bardzo zaawansowane w pracach nad rozwojem koncepcji nowego modelu rynku, gdzie podstawą działania stają się rozproszone źródła wytwórcze. Podobnie jest w przypadku Niemiec, gdzie od lat powstają liczne lokalne spółdzielnie energetyczne.

Jak podkreśla prof. Bożena Matusiak, kierownik zespołu badawczego z Wydziału Zarządzania UŁ, w ramach systemu e-balance proponowane są dwie usługi: bilansowanie lokalne oraz monitorowanie i kontrola elastyczności sieci.

„Pierwsza jest przeznaczona przede wszystkim do współpracy z małymi i średnimi prosumentami – w tym przypadku system oferuje platformę komunikacyjną oraz zestaw narzędzi i urządzeń wraz z oprogramowaniem dla wprowadzenia tej usługi na rynek energetyczny” - zaznaczyła.

Z kolei monitorowanie i kontrola elastyczności sieci jest przeznaczona dla dystrybutorów energii elektrycznej. „Ma za zadanie zwiększyć jakość usługi dostarczania energii do odbiorców przez zarządzanie wykrywaniem awarii w sieci, +samonaprawianie+ się fragmentów sieci, zarządzanie systemem oświetlenia publicznego, a także wykrywanie błędów i kradzieży energii elektrycznej z sieci" – dodaje prof. Matusiak, której zespół był odpowiedzialny za wykonanie niezbędnych badań dla realizacji biznesowych celów projektu.

Zespół łódzkich ekspertów był zaangażowany przede wszystkim w przygotowywanie wszelkich analiz i badań rynkowych - od prawnych, po techniczne – na rynek polski, holenderski i portugalski.

„Byliśmy liderem badań dotyczących definicji modelu biznesowego, zagadnień cenowych oraz rozwoju tego modelu w trakcie całego projektu, odpowiadaliśmy za opracowanie rozwiązań biznesowych i wykonanie oraz ocenę wyników symulacji. Współpracowaliśmy przy badaniach społecznych w zakresie rozwiązania biznesowego dla prosumentów. Byliśmy też nieformalnym liderem prac nad wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi zagadnień biznesowych i ekonomicznych” – podkreśla prof. Matusiak.

Prototypowe rozwiązanie zostało przetestowane technicznie dla wspólnoty prosumentów w Bronsbergen w Holandii (usługa bilansowania) oraz w miasteczku Batalha w Portugalii (usługa monitorowania i zarządzania siecią).

„Potencjał tego rozwiązania jest naprawdę duży, a żeby przetestować zaproponowany model biznesowy rozważana jest kontynuacja działań i prac nad tym prototypem w następnym możliwym projekcie” - przyznaje ekspertka z UŁ.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://ebalance-project.eu.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2018