24.10.2018
PL EN
13.11.2017 aktualizacja 13.11.2017

Wspólne doktoraty Politechniki Łódzkiej z Uniwersytetem Technicznym w Dortmundzie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Współpraca Politechniki Łódzkiej z niemiecka uczelnią TU Dortmund rozszerzyła się o możliwość przeprowadzania wspólnych przewodów doktorskich. Jako pierwsza podwójny dyplom uzyskała absolwentka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ dr inż. Magda H. Barecka.

Współpraca Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej i analogicznego wydziału Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie trwa już 20 lat.

„Obecnie realizowany jest wspólny projekt polsko-niemiecki INVITES, którego celem jest opracowanie nowej generacji urządzeń do pochłaniania dwutlenku węgla. Uczestniczą w nim również jedno polskie i jedno niemieckie przedsiębiorstwo” - poinformowała PAP rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka.

Naukową pracę związaną z doktoratem Magda Barecka wykonywała na Wydziale IPOŚ w Łodzi i na Wydziale Inżynierii Biochemicznej i Chemicznej w Dortmundzie. Promotorem doktoratu jest prof. Andrzej Górak, związany z obiema uczelniami. Obrona pracy doktorskiej odbyła się w Politechnice Łódzkiej z udziałem polskich i niemieckich recenzentów: prof. Gerharda Schembeckera i prof. Eugeniusza Molgi.

Prowadzone przez Magdę Barecką badania dotyczyły modernizacji procesów produkcji związków chemicznych. „Zaowocowały one opracowaniem innowacyjnej metody analizy procesów i projektowania ulepszonej aparatury chemicznej, której zastosowanie pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych” - dodała Chojnacka.

Młoda badaczka kończąc studia otrzymała nagrodę im. Mieczysława Serwińskiego za najlepszą pracę dyplomową. Już wtedy część badań wykonała za granicą, podczas praktyk w ramach programu Erasmus w Instytucie Technologii Chemicznej na Politechnice w Walencji.

W czasie studiów doktoranckich otrzymała w programie Młodzi w Łodzi dla wybitnych doktorantów i szereg nagród związanych z prezentacją swoich osiągnięć naukowych na konferencjach. Uczestniczyła też w kilku projektach europejskich, m.in. w trzyletnim projekcie badawczym finansowanym z programu europejskiego Horyzont 2020.

Współpraca Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej i analogicznego wydziału Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie zaczęła się od powstania Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej ds. Ochrony Środowiska,

Bezpieczeństwa Procesowego i Technologii Energetycznej INCREASE. Pomysłodawcami powstania sieci byli prof. Andrzej Górak i prof. Jerzy Buzek. Sieć działała w latach 1997-2002 i odegrała znaczącą rolę w inicjacji europejskich programów naukowo-badawczych. Naukowcy z ośmiu polskich i ośmiu niemieckich instytutów badawczych oraz przedstawiciele z ponad 30 zakładów przemysłowych wspólnie zrealizowali ponad 40 projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących optymalizacji oraz rozwoju efektywniejszych, przyjaznych środowisku procesów chemicznych jak również racjonalnego wykorzystania energii.

Przez 20 lat naukowcy z obu Politechnik uczestniczą w projektach europejskich, inicjowanych lub kierowanych przez TU Dortmund. Konsorcja projektowe zdobywały unijne fundusze na badania i rozwój nowych technologii, sprzyjających środowisku i wydajnych energetycznie. Dzięki temu polscy naukowcy nawiązywali bezpośrednie kontakty z największymi koncernami chemicznymi i farmaceutycznymi, na przykład z firmami Bayer, Merck, BASF, BP czy Shell, które zaowocowały dalszymi bilateralnymi umowami i zleceniami.

Współpracy naukowej towarzyszy wymiana młodych naukowców. Od 2000 r. Letnią Szkołę Inżynierii Procesowej w Dortmundzie Summer School of Chemical Engineering odwiedziło już 30 studentów łódzkiej uczelni. W ostatnich latach prowadzone były wspólne badania (współfinansowane przez NCN), dotyczące nowych metod oczyszczania enzymów i leków, alternatywnych paliw czy nowoczesnych metod projektowania energooszczędnych procesów produkcji w przemyśle chemicznym.

Od sześciu lat obie uczelnie łączy oficjalna umowa o współpracy naukowej oraz od 2014 r. - umowa w wspólnych doktoratach. W 2015 roku prof. Ursula Gather, rektor Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie, światowej klasy autorytet w dziedzinie statystyki matematycznej, twórczyni szkoły zastosowań przemysłowych statystyki, otrzymała tytuł doktora honoris causa PŁ.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018