17.01.2019
PL EN
16.11.2017 aktualizacja 16.11.2017

Prof. Mikułowski Pomorski doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Socjolog, prof. Jerzy Mikułowski Pomorski (L) odbiera z rąk rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzeja Kowalczyka (P) tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Fot. PAP/Andrzej Grygiel 15.11.2017 Socjolog, prof. Jerzy Mikułowski Pomorski (L) odbiera z rąk rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzeja Kowalczyka (P) tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Fot. PAP/Andrzej Grygiel 15.11.2017

Jeden z najwybitniejszych polskich badaczy mediów i komunikowania prof. Jerzy Mikułowski Pomorski został w środę wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykładał przez blisko 30 lat.

„Pan profesor dzięki swojej wiedzy i mądrości, postawie szacunku i zrozumienia wobec innych, a także dzięki skromności i umiłowaniu nauki wpisuje się w najlepsze europejskie tradycje uniwersyteckie” – powiedział w środę rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk.

Laudację na cześć prof. Mikułowskiego Pomorskiego wygłosił prof. Stanisław Michalczyk. „Myśl przewodnią większości publikacji profesora, czyli jądro propozycji teoretycznych stanowi teza, że podstawowym zjawiskiem społecznym jest proces komunikacji i komunikowania się” – podkreślił.

W swoim wystąpieniu prof. Jerzy Mikułowski Pomorski mówił o tym, jak śląskie doświadczenia wpłynęły na jego postrzeganie świata i pracę naukową, koncentrującą się w katowickim ośrodku na tematyce prasy lokalnej. „To właśnie moje katowickie doświadczenia posłużyły mi do podjętych już w Krakowie studiów nad komunikacją międzykulturową i uruchomienia pierwszej w Polsce Katedry Studiów Europejskich. Śląska empiria oswajała mnie z myślą europejskiej wielokulturowości, dodając do zróżnicowanego kulturowo Górnego Śląska motywy kresowe i elementy dziedzictwa innych migracji, które przetoczyły się przez Śląsk” – powiedział.

Jerzy Mikułowski Pomorski urodził się 3 stycznia 1937 r. w Katowicach, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach ziemiańskich. Studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1958 r., rok wcześniej rozpoczął jeszcze studia socjologiczne. Karierę naukową rozpoczął w otwartym w 1956 r. Krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, który poszukiwał socjologa w celu uzupełnienia składu tworzonego właśnie interdyscyplinarnego zespołu naukowego.

Od 1962 r. pracował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie w latach 1990-1996 pełnił funkcję rektora. W 1991 r. objął zorganizowaną przez siebie Katedrę Studiów Europejskich – pierwszą taką jednostkę w Polsce. Jest autorem lub współautorem 21 książek oraz 290 artykułów naukowych, był ekspertem UNESCO w dziedzinie międzynarodowego ładu informacyjnego i prawa do komunikowania się, członkiem International Institute of Communications w Londynie, członkiem University Council of Education Management Transfer w Sztokholmie, przewodniczył też Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W 1993 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Grand Valley State University w Allendale w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1996 r. – tytuł doktora honoris causa University od Teesside w Wielkiej Brytanii w dziedzinie prawa.

Świętujący 50-lecie istnienia Uniwersytet Śląski uhonorował dotychczas tytułem doktora honoris causa 55 osobistości, m.in. Tadeusza Różewicza, Józefa Szajnę, Ryszarda Kapuścińskiego, Sławomira Mrożka, czy Wojciecha Kilara. (PAP)

Nauka w Polsce

autor: Anna Gumułka

lun/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019