23.02.2020
PL EN
16.11.2017 aktualizacja 16.11.2017

Prof. Andrzej Nowak doktorem honorowym Politechniki Warszawskiej

Prof. Andrzej Nowak (L) i rektor PW prof. Jan Szmidt (P). Fot. PAP/Rafał Guz 15.11.2017 Prof. Andrzej Nowak (L) i rektor PW prof. Jan Szmidt (P). Fot. PAP/Rafał Guz 15.11.2017

Prof. Andrzej Nowak, wybitny specjalista w zakresie teorii niezawodności konstrukcji budowlanych, zwłaszcza mostów, został doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Obszarami szczególnego zainteresowania prof. Andrzeja Nowaka są ocena ryzyka i niezawodności konstrukcji. Osiągnięcia na tym polu przyczyniły się do powstania nowej generacji norm amerykańskich w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. O osiągnięciach prof. Andrzeja Nowaka poinformowano na stronie PW.

Do sukcesów prof. Nowaka zalicza się też opracowanie procedury do kalibracji współczynników obciążeniowych, które zostały wdrożone w amerykańskiej normie do projektowania obiektów mostowych, a także projektowania budynków betonowych.

Profesor Nowak ze swoim zespołem wykonał pomiary ciężkich pojazdów w ruchu, mierząc obciążenia statyczne i dynamiczne. Jako pierwszy w Stanach Zjednoczonych opracował metodę obciążeń próbnych przy zastosowaniu czołgów o ciężarze ponad 60 ton, co pozwoliło na potwierdzenie wymaganych nośności istniejących obiektów i zaniechanie kosztownych, nieuzasadnionych napraw i modernizacji niektórych z nich.

Na dorobek naukowy Andrzeja Nowaka składa się ponad 400 publikacji z dziedziny budownictwa. Jest współautorem wybitnej książki "Reliability of Structures", cenionej zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza ich granicami.

Owocem działalności Profesora jest także 25 książek i materiałów konferencyjnych, 115 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 270 referatów i prezentacji na konferencjach i seminariach. Ponadto, 73 raporty opracowane na zlecenie jednostek rządowych, uniwersytetów i przemysłu.

Profesor jest promotorem 36 prac doktorskich, w tym 10 z Polski.

Andrzej Nowak ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 1970 roku. Pracę doktorską obronił na PW w 1975 r.

W 1976 r. dostał się na staż na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie (1976–1978). Kontynuował pracę na State University of New York w Buffalo (1978–1979), a następnie na University of Michigan w Ann Arbor (1979–2004). Na University of Nebraska w Lincoln (2005–2013) pełnił funkcję dziekana na Wydziału Inżynierii Lądowej. Od 2013 roku jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej w Auburn University w Alabamie.

W latach 1980–2013 uczestniczył w kilkudziesięciu grantach i badaniach dotyczących obiektów budownictwa inżynieryjnego. Prace badawcze były sponsorowane między innymi przez National Science Foundation, Federal Highway Administration, NATO, Transportation Research Board oraz władze stanów Michigan, Nebraska, Alabama, Floryda i Kalifornia.

PAP - Nauka w Polsce

lt/

Copyright © Fundacja PAP 2020