10.12.2018
PL EN
24.11.2017 aktualizacja 24.11.2017

Samotność nie zawsze pociąga za sobą negatywne skutki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

U osób, które wycofują się z kontaktów społecznych, bo po prostu lubią spędzać czas w odosobnieniu, samotność nie wiąże się z pogorszeniem jakości życia. Wręcz przeciwnie – koreluje ze wzrostem kreatywności.

Chociaż większość badań sugeruje, że samotność jest szkodliwa dla zdrowia, naukowcy z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo (USA) przekonują – istnieje jeden rodzaj wycofania społecznego, który nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji. Jest to tzw. samotność z wyboru - samotność wynikająca z braku potrzeby przebywania z innymi ludźmi i posiadania umiejętności cieszenia się własnym towarzystwem.

„Liczy się motywacja. Zanim zaczniemy badać potencjalne zagrożenia lub korzyści, musimy wiedzieć, dlaczego ktoś wycofuje się z kontaktów społecznych” – komentuje prof. Julie Bowker, główna autorka badania.

Według specjalistki wycofanie społeczne, u podłoża którego leży lęk, jest rzeczywiście niekorzystne z punktu widzenia rozwoju społecznego, czy poczucia jakości życia. Jednak wycofanie społeczne, które polega na tym, że jednostka nie inicjuje kontaktów z innymi ludźmi, bo lubi spędzać czas samotnie, wcale nie jest szkodliwe, a jak wynika z analiz – wiąże się ze wzrostem kreatywności.

„Chociaż nietowarzyska młodzież spędza więcej czasu w odosobnieniu, nie unika kontaktu z rówieśnikami. Aspołeczność to nie antyspołeczność. Takie osoby nie inicjują interakcji, ale też zwykle nie odrzucają propozycji spotkań towarzyskich. Mają na tyle dużo kontaktu z rówieśnikami, że gdy znajdą się w samotności, potrafią cieszyć się tym stanem. Mogą wtedy rozwijać kreatywne myślenie i pielęgnować swoje pomysły” – tłumaczy Bowker.

„Przez lata nietowarzyskość była charakteryzowana jako niegroźna forma wycofania społecznego. Wyniki naszego badania pokazują, że jest to cecha związana z kreatywnością, dlatego może lepiej byłoby ją postrzegać jako korzystną formę wycofania społecznego” – sugeruje badaczka.

Artykuł na temat badania opublikowano w czasopiśmie „Personality and Individual Differences”, a jego opis znajduje się pod adresem: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886917304920?via%3Dihub

(PAP)

ooo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018