06.07.2020
PL EN
26.11.2017 aktualizacja 26.11.2017

Prezydent podpisał ustawę przedłużającą program wieloletni dla UAM

Andrzej Duda Andrzej Duda

Więcej czasu na dokończenie budowy obiektów sportowych, realizowanych w ramach programu wieloletniego będzie miał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą okres realizacji programu o dwa lata.

Celem uchwalonej 12 października noweli ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" było wydłużenie okresu jego realizacji do końca 2019 r.

Przedłużenie czasu realizacji programu ma umożliwić zakończenie dwóch objętych nim zadań - wykupu dwóch działek oraz zakończenia budowy uniwersyteckich obiektów sportowych na Kampusie Morasko: wielofunkcyjnej hali sportowej z zespołem szatni i sanitariatów, kortów tenisowych i boiska.

Według uzasadnienia zadania te nie zostały wykonane w terminie z przyczyn niezależnych od uczelni. Wydłużenie okresu realizacji programu nie wpłynie na jego zakres rzeczowy i zaangażowanie środków budżetu państwa.

"Cieszymy się, że teraz możemy spokojnie realizować zaplanowaną inwestycję, na którą Uniwersytet również przewidział środki na wkład własny. Jesteśmy wdzięczni parlamentarzystom - posłom i senatorom - za zaangażowanie" – powiedział PAP rektor uczelni prof. Andrzej Lesicki.

Pierwotnie plan miał zostać zrealizowany do końca 2017 r., jednak z powodów niezależnych od uczelni nie mógł on zostać ukończony w tym terminie. Prorektor uczelni ds. kadry i finansów prof. Tadeusz Wallas wyjaśnił, że chodziło o kwestie proceduralne, m.in. związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. UAM otrzymał je 30 sierpnia tego roku.

Ustawodawca wcześniej kilkakrotnie wydłużył okres realizacji programu. Pierwotnie miał on być zrealizowany do końca 2011 r.

W 2014 roku, przy wydłużeniu terminu realizacji programu z 2015 do 2017 roku zdecydowano, że łączne nakłady budżetu państwa na dofinansowanie programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 500 mln zł, przy wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych nim objętych, wynoszącej 546,7 mln zł w cenach roku 2009.

W ramach programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza rozbudował m.in. uczelniany kampus i obiekty sportowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP - Nauka w Polsce

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ par/

Copyright © Fundacja PAP 2020