01.06.2020
PL EN
07.12.2017 aktualizacja 08.12.2017
Kamil Szubański
Kamil Szubański

Wspólne badania naukowe łódzkich i niemieckich chemików

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łódzcy i niemieccy chemicy prowadzić będą wspólne badania dot. pochodnych ferrocenu, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w nanomedycynie, optoelektronice oraz jako leki przeciwnowotworowe.

Projekt badawczy prof. Grzegorz Mlostonia z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Wolfganga Weiganda z Uniwersytetu F. Schillera w Jenie otrzymał grant badawczy Fundacji im. Aleksandra Humboldta w ramach programu "Institutspartnerschaft" - "Partnerstwo Instytutów".

"Głównym celem realizowanych wspólnie badań będzie opracowanie nowych, wydajniejszych metod syntezy związków pochodnych etylenu, zawierających jako jeden z podstawników grupę ferrocenylową. Takie związki organiczne uważa się za obiecujące substancje biologicznie aktywne o wysokiej aktywności nowotworowej oraz interesujących właściwościach fizyko-chemicznych, głównie w zakresie optoelektroniki"- wyjaśnił PAP prof. Grzegorz Mlostoń.

Projekt będzie realizowany w obydwu zespołach, w latach 2018-2020. To pierwszy projekt realizowany w ramach tego programu w Uniwersytecie Łódzkim. "Przewiduje on nie tylko prowadzenie wspólnych badań, lecz także organizację seminariów i konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i przygotowaniu wspólnych publikacji" - dodała Honorata Ogieniewska z UŁ.

Projekt jest wynikiem wieloletniej współpracy obu naukowców. Przygotowania do jego złożenia trwały od kilku lat i zostały poprzedzone przyznanym w 2013 roku Grantem Maestro w Narodowym Centrum Nauki - prof. Weignad jest w projekcie Maestro wykonawcą zagranicznym.

Związki pochodne ferrocenu posiadają szczególne znaczenie w naukach chemicznych. Wykrycie ferrocenu w połowie XX wieku jako trwałego związku organometalicznego, zawierającego w swoim składzie jon żelaza Fe +2, zrewolucjonizowało nie tylko teorię budowy związków organicznych, w szczególności tzw. związków aromatycznych, lecz jednocześnie otworzyło możliwości jego dalszego, praktycznego wykorzystania.

Okazało się bowiem, że związki organiczne zawierające fragment ferrocenylowy wykazują wiele unikatowych właściwości umożliwiających ich wykorzystanie w takich obszarach techniki jak optoelektronika, nowe źródła energii, nowe sensory, substancje ciekłokrystaliczne, polimery o nieznanych dotychczas cechach użytkowych, a także katalizatory wielu ‘trudnych’ reakcji chemicznych, włączając w to, w pierwszej kolejności, reakcje asymetryczne.

Pochodne ferrocenu znajdują coraz szersze zastosowanie do wytwarzania nowych nanomateriałów intensywnie badanych w zakresie możliwych zastosowań w tzw. nanomedycynie. Dużą uwagę zwracają obecnie tetrapodstawione pochodne etylenu, zawierające ugrupowanie ferrocenylowe, znane jako tzw. ‘rodzina ferricifenów’. Stanowią one unikatowe związki organometaliczne, stosowane jako obiecujące leki przeciwnowotworowe.

Prof. Grzegorz Mlostoń, jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra Humboldta odbywał w latach 1983-1985 staż podoktorski w Uniwersytecie im. Ludwika Maksymiliana w Monachium. Fundacja im. Aleksandra Humboldta, działająca na terenie Niemiec od roku 1953, oferuje dla swoich byłych stypendystów, specjalny program zatytułowany "Institutspartnerschaft" (Partnerstwo instytutów).

Polega on na finansowaniu wspólnych projektów badawczych przygotowanych przez byłego stypendystę Fundacji pracującego poza terenem Niemiec oraz współpracującego z nim naukowca pracującego w Niemczech. Przyznany obu chemikom grant wynosi 55 tys. euro. (PAP)

szu/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020