19.04.2019
PL EN
07.12.2017 aktualizacja 07.12.2017

Śląskie/ Uczelnia z Dąbrowy Górniczej przystąpiła do Klubu Innowatora KSSE

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej przystąpiła w środę do Klubu Innowatora - inicjatywy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Współpraca uczelni ze strefą ma dotyczyć także kształcenia dualnego, łączącego teorię z praktyczną nauką zawodu.

"Celem naszej współpracy będzie m.in. wypracowywanie z pracodawcami, inwestorami katowickiej strefy, ścieżek rozwoju zawodowego studentów studiów dualnych oraz kształtowanie ich postaw i praktycznych umiejętności w środowisku pracy i nauki" - wyjaśnił po podpisaniu porozumienia obu instytucji prezes KSSE Janusz Michałek.

Klub Innowatora to adresowane głównie do studentów przedsięwzięcie, które ma dać im dodatkowe kompetencje, a docelowo pomóc w uzyskaniu zatrudnienia we wiodących firmach. Pierwszym partnerem powołanego w październiku Klubu została Politechnika Śląska w Gliwicach - jedna z największych uczelni technicznych w Polsce. Teraz do inicjatywy dołączyła także uczelnia z Dąbrowy Górniczej - również w tym mieście znajdują się tereny włączone do KSSE.

"Podejmując współpracę z renomowanymi uczelniami chcemy skutecznie zwiększyć jakość kadr w regionie i zapewnić przedsiębiorcom oraz inwestorom dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników" – podkreślił w środę prezes strefy.

WSB to działająca od 22 lat uczelnia kształcąca specjalistów głównie w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą szeroko rozumianego aktywizowania społeczeństwa regionu.

Rektor WSB prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz przypomniała, że dąbrowska uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła model kształcenia dualnego. "Kształcenie dualne z pewnością zapewnia absolwentom lepsze przygotowanie na rynku pracy; daje też możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej niemal od zaraz” – oceniła profesor.

KSSE kładzie duży nacisk na pomoc w przygotowaniu kadr, z których będą mogły korzystać firmy posiadające w strefie swoje fabryki. Od ubiegłego roku, przy współpracy z KSSE, na Wydziale Mechanicznego Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach są już prowadzone studia dualne, łączące przygotowanie teoretyczne z praktyczną nauką zawodu.

Zgodnie z regulaminem tych studiów, przez pół roku studenci mają zajęcia na uczelni, a kolejne pół roku pracują w wybranych firmach różnych branż przemysłu - także tych działających w Katowickiej SSE w ramach klastra motoryzacyjnego Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Taka formuła daje studentom nie tylko wiedzę i doświadczenie zawodowe, ale i wynagrodzenie (2184 zł brutto) i stypendium (488 zł), fundowane przez firmy uczestniczące w projekcie.

"Student, który kończy studia dualne, oprócz wyższego wykształcenia, ma już trzyletni staż pracy, doświadczenie rekrutacyjne i fachową wiedzę pozyskaną na różnych stanowiskach w pełnych cyklach produkcyjnych i organizacyjnych. To czyni go zdecydowanie bardziej poszukiwanym na rynku pracy" – powiedziała wiceprezes KSSE prof. Barbara Piontek, wskazując, że trwają rozmowy z firmami, zainteresowanymi przyjmowaniem studentów WSB na staże w ramach studiów dualnych.

Zdaniem prof. Dacko-Pikiewicz, edukacja dualna to także korzyść dla pracodawców. "Przedsiębiorcy, którzy praktycznie kształcą swoje przyszłe kadry, mogą budować z nich stabilne zespoły młodych, nastawionych entuzjastycznie, nieprzesiąkniętych schematami pracowników" – oceniła rektor WSB. Wskazała, iż współpraca Szkoły z KSSE polegać będzie m.in. na opracowywaniu efektów kształcenia w ramach poszczególnych kierunków, metod ich walidacji, a także treści zajęć w kontekście dostosowania ich do wymogów rynku pracy.

Dąbrowska uczelnia zaangażuje się też w przedsięwzięcia Klubu Innowatora. Warsztaty, spotkania i inne inicjatywy w ramach tego projektu mają uzupełniać zarówno to, czego studenci dowiadują się na zajęciach teoretycznych na uczelni, jak i to, czego uczą się podczas praktyki czy stażu u pracodawców. Chodzi zarówno o możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami biznesu czy uczenia się na przykładach konkretnych firm i projektów, jak i o swoisty mentoring, dający możliwość poznania zasad rządzących biznesem i kształtujący postawy etyczne młodych ludzi. Tym samym mają oni nabyć kompetencje cenione przez pracodawców i zwiększające szanse na rozwojową i dobrze płatną pracę.

Partnerem Klubu Innowatora, obok uczelni, jest Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, skupiający 57 firm motoryzacyjnych, 11 jednostek naukowych i trzy instytucje otoczenia biznesu. Łącznie wydatki członków klastra na prace badawczo-rozwojowe, w tym inwestycje w centrach badawczych, to ponad 700 mln zł. W ramach klastra jednostki naukowe i firmy zawarły już 335 porozumień dotyczących transferu wiedzy.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich stref pod względem liczby inwestycji - ponad 220 firm polskich i zagranicznych realizuje tu projekty, warte ponad 24 mld zł, dające zatrudnienie ponad 60 tys. osób. KSSE zajmuje ponad 2,6 tys. ha w 45 gminach w woj. śląskim, opolskim i małopolskim. Według podanych w październiku br. informacji zarządu strefy, KSSE zamknie 2017 r. liczbą ponad 40 pozyskanych projektów o rekordowej dla strefy wartości przeszło 3 mld zł. Dzięki nowym inwestycjom powstanie powyżej 1,5 tys. miejsc pracy. W ub. roku KSSE pozyskała 29 nowych projektów o wartości ponad 1,9 mld zł. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Jacek Ensztein

mab/

Copyright © Fundacja PAP 2019