24.10.2018
PL EN
15.12.2017 aktualizacja 15.12.2017

Śląski Uniwersytet Medyczny utworzy Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach - Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed - został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 106 mln zł, z czego ponad 69 mln zł będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie to jeden z największych projektów realizowanych przez SUM – poinformowała w piątek rzeczniczka uczelni Agata Kalafarska-Winkler.

W ramach projektu planuje się utworzenie sieci nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych m.in.: Laboratorium Immunologii i Mikrobiologii, Nanomikroskopii, Banku Komórek i Tkanek, Laboratorium Inżynierii i Terapii Komórkowej, Analiz Białek oraz Analiz Genetycznych z pracownią cytogenetyczną i pracownią analiz kwasów nukleinowych.

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed będzie służyło jednostkom uczelni oraz użytkownikom zewnętrznym. Stworzone laboratoria będą udostępniane na zasadzie living lab - firmy z regionu śląskiego oraz regionów ościennych będą miały możliwość zgłoszenia swojego pomysłu, produktu bądź usługi do testowania i otrzymają profesjonalne wsparcie na etapie prowadzenia testów oraz oceny ich rezultatów.

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału badawczo-wdrożeniowego śląskiej uczelni. W nowych laboratoriach naukowcy SUM chcą m.in. pogłębić swoje badania w zakresie wpływu zanieczyszczenia środowiska na obszarze województwa śląskiego na rozwój i przebieg schorzeń układu krążenia czy układu oddechowego.

W planach jest m.in. opracowanie nowych testów diagnostycznych z zakresu morfologii, immunologii, toksykologii, mikrobiologii, genetyki, biochemii i biologii molekularnej. Zostaną one wdrożone jako usługi zewnętrzne wykonywane na potrzeby profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oraz rehabilitacji ludzi po przebytych chorobach. Odbiorcami mają być publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym szpitale i poradnie specjalistyczne, a także podmioty gospodarcze.

Projekt obejmuje modernizację i wyposażenie istniejących pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynkach SUM przy ul. Jordana 19 w Zabrzu oraz wybudowanie i wyposażenie nowego obiektu w Katowicach-Ligocie. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wykonał już część prac przygotowawczych oraz remontowych związanych z realizacją projektu. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r. (PAP)

Autor: Anna Gumułka

lun/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2018