21.10.2018
PL EN
19.12.2017 aktualizacja 19.12.2017

Polscy biolodzy laureatami międzynarodowego grantu

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dr Agata Starosta z UMCS oraz dr Wojciech Pokrzywa z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej znaleźli się w gronie laureatów grantu EMBO Installation Grant. Oboje otrzymają co najmniej 150 tys. euro na tworzenie własnych laboratoriów.

Przyznawany przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO) "Installation Grant" przeznaczony jest dla osób powracających do kraju lub będących już w kraju po odbyciu co najmniej dwuletniego stażu zagranicznego, zamierzających założyć własne laboratorium.

Nagrodzeni w tym roku przez EMBO badacze pochodzą z Czech, Portugalii i Turcji (po jednym) oraz z Polski i Estonii (po dwóch). Naukowcy otrzymają ok. 50 tys. euro rocznie w czasie trzech lat. Okres przyznawania subsydium może zostać przedłużony jeszcze o dwa lata.

Dr Agata Starosta swój projekt będzie realizowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wcześniej związana była z Newcastle University (Wielka Brytania) oraz z Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach grantu badaczka zajmie się analizą cyklu życiowego bakterii B. subtilis, a zwłaszcza rolą, którą w przebiegu procesu translacji odgrywają tzw. wyspecjalizowane rybosomy.

Dr Wojciech Pokrzywa swoje laboratorium zorganizuje z kolei w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Badacz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz tego w swojej karierze naukowej związany był z Katolickim Uniwersytetem w Leuven (Belgia) i Uniwersytetem Kolońskim (Niemcy). Dzięki grantowi EMBO dr. Pokrzywa zajmie się identyfikacją sygnałów koordynujących proteolityczne systemy kontroli jakości.

Do programu "Installation Grant" należą państwa o niskich wydatkach na badania i rozwój. "Za pomocą +Installation Grant+ pomagamy młodym naukowcom w powrocie lub przenosinach do krajów, którym trudno jest współzawodniczyć z dużymi, dobrze finansowanymi centrami badawczymi w innych krajach europejskich. Chcemy zwiększyć konkurencyjność krajów uczestniczących w programie pomagając utalentowanym naukowcom tworzyć w nich laboratoria" - mówi dyrektor EMBO Maria Leptin, cytowana w komunikacie prasowym.

Od rozpoczęcia programu "Installation Grant" w 2006 r. dofinansowanie na tworzenie własnych laboratoriów otrzymało łącznie 94 naukowców.

O badaniach dr Agaty Starosty pisaliśmy już wcześniej.  

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018