23.02.2019
PL EN
23.01.2018 aktualizacja 23.01.2018

Wybrano akademickie Gwiazdy Internacjonalizacji

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Dr hab. Dominik Antonowicz, dr Magdalena Popowska, dr Monika Kopytowska, Ewa Kiszka, Emilia Wojtczak i prof. dr hab. Jan Krysiński - to laureaci Środowiskowej Nagrody Akademickiej Gwiazdy Internacjonalizacji przyznawanej w ramach programu "Study in Poland".

Misją nagrody "Gwiazdy Internacjonalizacji" jest uhonorowanie i promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Ma upowszechniać ich doświadczenia i promować dobre praktyki w tym zakresie.

W pierwszej edycji nagrodzono sześć osób w poszczególnych kategoriach: dr hab. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Gwiazda Badań), dr Magdalena Popowska z Politechniki Gdańskiej (Gwiazda Zarządzania), dr Monika Kopytowska z Uniwersytetu Łódzkiego (Gwiazda Kształcenia), Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Gwiazda Marketingu), Emilia Wojtczak z Politechniki Poznańskiej (Wschodząca Gwiazda). Jury przyznało też specjalną nagrodę (Wybitna Gwiazda) za całokształt osiągnięć w zakresie umiędzynarodowienia. Otrzymał ją prof. Jan Krysiński z Politechniki Łódzkiej.

Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Kandydatów mogły zgłaszać władze szkół wyższych, organizacje studenckie oraz pracownicy uczelni i studenci. Zwycięzców wybrała kapituła pod kierunkiem przewodniczącego KRASP i rektora Politechniki Warszawskiej - prof. Jana Szmidta.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 stycznia w Gliwicach podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018". Laureaci otrzymają statuetki i dyplomy. British Council i FRSE ufundowały wyjazdy na międzynarodowe konferencje nt. umiędzynarodowienia: Going Global 2018 (Kuala Lumpur), NAFSA 2018 (Filadelfia) i EAIE 2018 (Genewa).

Szczegółowe informacje na temat nagrody dostępne są na tej stronie.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019