23.02.2019
PL EN
26.01.2018 aktualizacja 26.01.2018

Sejm uczcił 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego Sejm RP wyraża uznanie i szacunek dla instytucji, która odegrała niezwykle ważną rolę w integracji terytorialnej Polski po okresie zaborów - głosi uchwała przyjęta w piątek przez Sejm.

Za przyjęciem uchwały głosowało 406 posłów, przeciw było 3 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt uchwały przygotowała Komisja Kultury i Środków Przekazu. Jak podkreślili autorzy projektu, Polskie Towarzystwo Geograficzne, które zostało założone 27 stycznia 1918 r. w Warszawie, "odegrało niezwykle ważną rolę w integracji terytorialnej Polski po okresie zaborów".

"Opracowania geografów, zwłaszcza prof. Eugeniusza Romera, istotnie ułatwiły wytyczenie podczas konferencji paryskiej granic odrodzonej Polski. Po odzyskaniu niepodległości geografowie podjęli prace nad efektywnym rozwojem kraju oraz szeroką akcję edukacyjną, patriotyczną i wychowawczą służącą podniesieniu świadomości narodowej i społecznej. Towarzystwo działało też w latach II wojny światowej, kiedy to z rąk niemieckich i sowieckich okupantów zginęło wielu jego członków" - napisano w projekcie uchwały.

Jak podkreślają twórcy uchwały, Polskie Towarzystwo Geograficzne jako jedna z pierwszych organizacji naukowych powstających wraz z odradzaniem się Rzeczypospolitej Polskiej "aktywnie włączyło się w proces odbudowy zniszczonej Polski, w tym w zagospodarowanie tzw. ziem odzyskanych". "Geografowie brali udział w opracowaniu wszystkich koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i zmian podziału administracyjnego, w diagnozowaniu i prognozowaniu zmian przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, a także w pracach nad planami ochrony środowiska i krajobrazu" - dodano.

"W 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek dla tej instytucji naukowej oraz całego środowiska polskich geografów. Na szczególne podkreślenie zasługuje wielki wkład Towarzystwa i jego członków w budowę niepodległej Polski, poznanie i określenie terytorium państwa polskiego, rozwój polskiej nauki, a także proces kształtowania tożsamości narodowej, wychowania obywatelskiego oraz postawy patriotycznej społeczeństwa, w tym wielu pokoleń młodzieży" - czytamy w dokumencie.(PAP)

autor: Marek Sławiński

masl/ itm/

Copyright © Fundacja PAP 2019