24.01.2019
PL EN
29.01.2018 aktualizacja 29.01.2018

Prawie 8,5 mln zł dla trzech projektów badawczych od FNP

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie prawie 8,5 mln zł otrzymają twórcy trzech projektów badawczych od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w programach TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS. Granty umożliwią m.in. wykorzystywanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej.

Celem programów „core facility” jest stymulowanie wykorzystania dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej oraz wsparcie, zwłaszcza instytucji naukowych, w udostępnianiu tej aparatury i świadczeniu usług badawczych odbiorcom z sektora badawczo-rozwojowego.

W programie TEAM-TECH Core Facility granty w wysokości prawie 3,5 mln zł każdy na realizację projektów zdobyło dwóch badaczy - informuje FNP.

Prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie otrzymał środki na stworzenie pracowni inżynierii genomu myszy. Będą w niej uzyskiwane modele zwierzęce do badań biomedycznych i przedklinicznych. Z kolei dr Sebastian Glatt w Małopolskim Centrum Biotechnologii w Krakowie tworzyć będzie Laboratorium Biologii Strukturalnej. Będą w nim rozwijane zaawansowane techniki pomiarowe w zakresie biologii strukturalnej, które mogą przyczynić się do identyfikacji markerów diagnostycznych i opracowania nowych farmaceutyków.

W programie TEAM-TECH Core Facility PLUS grant w wysokości prawie 1,5 mln zł zdobyła dr hab. Katarzyna Piwocka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Badaczka będzie zajmować się stworzeniem platformy cytometrycznej do oznaczania specyficznych zestawów markerów białkowych wspomagających rozwój terapii spersonalizowanych.

Nagrodzone projekty wyłoniono w toku trzyetapowej oceny merytorycznej spośród dziewięciu zgłoszonych do konkursu w obu programach. Uzyskane środki pozwolą na sfinansowanie łącznie 10 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 4 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Programy TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS są realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. (PAP)

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019