06.07.2020
PL EN
09.02.2018 aktualizacja 09.02.2018

Politechnika Koszalińska otrzyma prawie 12 mln zł na kształcenie i zarządzanie

fot. PAP fot. PAP

Politechnika Koszalińska z projektem dot. działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia w uczelni została jednym z 28 laureatów drugiej ścieżki konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Na trzyletnią realizację otrzyma prawie 12 mln zł.

W piątek informację o tym, że PK ze swoim projektem znalazła się na 7., wysokim, miejscu listy rankingowej konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazali na konferencji prasowej w sali Senatu uczelni: rektor PK prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

Również w piątek oficjalne wyniki konkursu - a dokładnie jego drugiej ścieżki - przedstawił w Warszawie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Politechnika Koszalińska otrzyma prawie 12 mln zł na poprawę jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej oraz na usprawnienie zarządzania uczelnią.

Jak poinformował Bohdal, nad projektem, który uzyskał 98 punktów na 100 możliwych, pracowało wiele osób, wszystkie jednostki uczelni. Uzyskane dzięki niemu pieniądze pozwolą na przygotowanie się do reformy w szkolnictwie wyższym. „Staramy się ucieczką do przodu sprostać tym nowym wyzwaniom” – zapewnił.

„Będziemy mieć pieniądze na działania restrukturyzacyjne uczelni, na tworzenie nowych programów kształcenia, na praktyczne kształcenie, współpracę z przedsiębiorstwami i na staże” – wyliczał Bohdal.

Jak poinformował Bohdal, projekt zakłada zwiększenie skuteczności studiów doktoranckich. Co najmniej połowa tych, którzy zaczynają studia, ma je kończyć doktoratem. A pomóc ma w tym dostosowanie programów studiów doktoranckich do indywidualnych zainteresowań naukowych i ułatwienie prowadzenia badań.

Zarządzanie uczelnią ma być nowocześniejsze, zinformatyzowane. W projekcie mowa jest też o zatrudnianiu profesorów z jednostek zagranicznych. Wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone z profesorami z Afryki południowej, Ukrainy, Niemiec i Francji.

„Bez zaplecza infrastrukturalnego, naukowego, zaplecza, w którym będą powstawały innowacje, nie będzie silnego Koszalina, silnego pomorza środkowego” – podkreślił Szefernaker.

„Od samego początku przedstawiciele rządu w terenie współpracują z Politechniką. Udało nam się w zeszłym roku wesprzeć działania pana rektora, aby powstał wydział zamiejscowy przemysłu drzewnego w Szczecinku. To przykład na to, jak w XXI w. uczelnia wyższa musi się przystosowywać do potrzeb przemysłu lokalnego, studentów, biznesu” – dodał Szefernaker.

Müller pokreślił istotę działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju. „Sam jestem z pomorza środkowego, ze Słupska, i wiem, jak ważne dla lokalnej wspólnoty, jest funkcjonowanie uczelni, tego typu ośrodki dydaktyczne” – mówił w piątek.

„Chciałbym zapewnić, że udzielę wszelkiego wsparcia, które będzie niezbędne, aby PK dalej się rozwijała. W tym roku prawdopodobnie wejdzie w życie reforma szkolnictwa wyższego i nauki. To będzie duże wyzwanie. Prawdopodobnie też w maju ogłosimy analogiczny konkurs. Co będzie kolejną okazją, aby w przyszłym roku znowu się spotkać na Politechnice” – skwitował Müller.

Na realizację projektów w ramach trzech ścieżek „Zintegrowanych Programów Nauki” ministerstwo szkolnictwa wyższego i nauki przeznaczy ok. 1 mld zł. (PAP)

autor: Inga Domurat

ing/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020