23.04.2019
PL EN
06.03.2018 aktualizacja 06.03.2018

Prof. Jerzy Woźnicki doktorem h. c. Uniwersytetu im. T. Szewczenki

Źródło: Fundacja Rektorów Polskich Źródło: Fundacja Rektorów Polskich

Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, otrzymał w poniedziałek tytuł doktora honoris causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki - poinformowała FRP w komunikacie prasowym.

Prof. Woźnicki został uhonorowany za istotny wkład w rozwój współpracy środowisk akademickich uczelni ukraińskich i polskich, wspieranie i inicjowanie współpracy pomiędzy narodowymi konferencjami rektorów, wzmacnianie przyjaźni i wzajemnego porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą, a także za wieloletnią twórczą współpracę z Uniwersytetem Kijowskim.

"Uroczystość dzisiejsza ma dla mnie wymiar wielce osobisty. Ale dla nas wszystkich – gości z Polski – ma wymiar symboliczny ważnego gestu, adresowanego do nas aktu przyjaźni" - mówił prof. Woźnicki podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa.

Jak informuje FRP w komunikacie prasowym, w swoim wystąpieniu prof. Woźnicki zwrócił również uwagę na konkretne osiągnięcia rozwijającego się polsko-ukraińskiego dialogu na wszystkich szczeblach świata akademickiego.

"Nasza współpraca rozwija się bardzo dobrze" - ocenił. "Dzieje się tak dlatego, że nasze kraje i narody łączą szczególne więzi o charakterze kulturowym, które w świecie akademickim sprawiają, że traktujemy się w sposób szczególnie pozytywny, oferując sobie wzajemnie nie tylko gotowość do współdziałania, ale i dedykowaną, szczerą przyjaźń".

"Potwierdziły to szerokie badania sposobu postrzegania naszych relacji i oceny dotychczasowej współpracy naukowej, które objęły po ok. 50 uczelni polskich i ukraińskich, przeprowadzone i sfinansowane w latach 2014-15 przez Fundację Rektorów Polskich, przy ideowym poparciu Konferencji Rektorów w Polsce oraz Związku Rektorów na Ukrainie, a także Ministrów obu naszych krajów. Pozytywne wyniki tych badań nas nie zaskoczyły" - dodał naukowiec.

Uroczystość nadania tytułu doktora h.c. odbyła się w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata polityki i środowiska akademickiego. Ze strony ukraińskiej byli to m.in. wiceminister edukacji i nauki Ukrainy Yurij Raszkiewicz, radca ministra edukacji i nauki Ukrainy Natalia Łukowa oraz prezydent Międzynarodowej Fundacji Badań nad Polityką Edukacyjną prof. Taras Finikow. Stronę polską podczas uroczystości reprezentowali: zastępca ambasadora RP na Ukrainie Jacek Żur, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Jan Szmidt, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak, oraz dyrektor przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. Henryk Sobczuk.

Prof. Woźnicki był w latach 1996–2002 rektorem Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcje przewodniczącego: KRASP oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019