23.04.2019
PL EN
07.03.2018 aktualizacja 07.03.2018

Prezydent wręczył nominacje 54 nowym profesorom

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Andrzej Duda wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Lista nowo mianowanych profesorów:

1. Iwona Bojar - profesor nauk medycznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

2. Tomasz Borowski - profesor nauk chemicznych, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

3. Adam Brański - profesor nauk technicznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

4. Piotr Ceranowicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5. Michał Daszykowski - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

6. Maria Dudziak - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

7. Rafał Dziadziuszko - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

8. Aleksander Garlicki - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9. Andrzej Gontarz - profesor nauk technicznych, Politechnika Lubelska

10. Przemysław Grzegorzewski - profesor nauk technicznych, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

11. Krzysztof Grzywnowicz - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12. Witold Gulbiński - profesor nauk technicznych, Politechnika Koszalińska

13. Przemysław Guzik - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

14. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15. Krzysztof Jamroziak - profesor nauk medycznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

16. Barbara Józefik - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

17. Ireneusz Karolewski - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Wrocławski

18. Grzegorz Kończak - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

19. Monika Kostera - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

20. Stanisław Kowalczyk - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

21. Ewa Krogulec - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski

22. Maciej Kumor - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

23. Mirosław Ledwosiński - profesor sztuk plastycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

24. Aleksandra Lesiak - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

25. Dominika Maison - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski

26. Janusz Majcherek - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

27. Beata Medyńska-Gulij - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

28. Zofia Michalewska - profesor nauk medycznych, Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera w Łodzi

29. Dariusz Nawrot - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

30. Ewa Nowak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

31. Jan Nowiński - profesor nauk fizycznych, Politechnika Warszawska

32. Maria Olszowska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

33. Piotr Oprocha - profesor nauk matematycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

34. Anna Perelomova - profesor nauk fizycznych, Politechnika Gdańska

35. Barbara Pietruszka - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

36. Mariusz Puszczewicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

37. Małgorzata Radwan-Oczko - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

38. Oimahmad Rahmonov - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

39. Danuta Roman-Liu - profesor nauk technicznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

40. Ryszard Skowron - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

41. Daniel Słyś - profesor nauk technicznych, Politechnika Rzeszowska

42. Jakub Stelina - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Gdański

43. Rafał Stojko - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

44. Krzysztof Szmidt - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Łódzki

45. Marek Szyryk - profesor sztuk filmowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

46. Tomasz Śliwiński - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki

47. Andrzej Tuchowski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Zielonogórski

48. Andrzej Urbaniak - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

49. Maciej Urbanowski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

50. Andrzej Waśko - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

51. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

52. Krzysztof Wojdyga - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska

53. Aleksander Woźny - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

54. Iwona Wybrańska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

(PAP)

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019