18.12.2018
PL EN
08.03.2018 aktualizacja 08.03.2018

Na UJ - pierwsze w Polsce studia magisterskie z ochrony własności intelektualnej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Na Uniwersytecie Jagiellońskim podpisano list intencyjny ws. uruchomienia nowego kierunku studiów magisterskich w jęz. angielskim: Prawo własności intelektualnej i nowe technologie. UJ dołączy do siedmiu uczelni na świecie, realizujących podobny program - mówi prezes UP RP, dr Alicja Adamczak.

Formalne podpisanie porozumienia pomiędzy trzema instytucjami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (skrót ang. WIPO) i Urzędem Patentowym RP, nastąpiło w środę w Krakowie.

Po zatwierdzeniu przez senat uczelni, nowe studia magisterskie II stopnia w języku angielskim, których pełna nazwa brzmi "Intellectual Property and New Technologies", od października zostaną uruchomione na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

W Polsce dotąd żadna z uczelni nie oferuje studiów magisterskich o podobnym profilu, związanym z prawem własności intelektualnej i nowymi technologiami. Oferowane są tylko studia podyplomowe z tego zakresu. "Jest to eksperyment sprawdzony – studia tego rodzaju są już w siedmiu ośrodkach na świecie, a w Europie tylko w Turynie" - powiedziała PAP Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak.

"Inicjatywa utworzenia tych studiów powstała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - aby móc rozwijać nowoczesną gospodarkę w oparciu o ochronę własności przemysłowej. To działanie jest spójne ze strategią zrównoważonego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego, jak również z założeniami Ustawy 2.0 wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosława Gowina. Aby móc być liderem, własność intelektualna musi być chroniona prawnie" - dodała prezes Adamczak.

"Mam nadzieję, że będziemy kształcić u nas także studentów zagranicznych – m.in. z Azji i Ameryki Łacińskiej. Program studiów w języku angielskim ma służyć analizie różnych zagadnień związanych z nowymi technologiami, w aspekcie praw intelektualnych - od znaków towarowych poprzez prawo patentowe, na prawie autorskim kończąc. Koncentrujemy się na zagadnieniach, które mają praktyczne znaczenie dla całego świata" - powiedział PAP dziekan Wydziału Prawa UJ, prof. Jerzy Pisuliński.

Wyjaśniając specyfikę nowych studiów, prof. Pisuliński podkreślił, że "ich program będzie wykorzystywał w dużym zakresie nowe technologie związane z nauczaniem na odległość – m.in. dlatego, aby zmniejszyć koszty dla studentów zagranicznych. Dlatego część programu będzie realizowana online – studenci w ten sposób będą korzystać z multimedialnych materiałów, zdawać testy, kontaktować się z prowadzącymi".

Jak czytamy w oświadczeniu prasowym UJ - absolwent tego kierunku powinien być przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach działających w sferze nowych technologii.

PAP - Nauka w Polsce

gkos/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2018