21.01.2019
PL EN
11.03.2018 aktualizacja 11.03.2018

Wydział Zarządzania UŁ wprowadza nowe metody nauczania

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Gamifikacja, webquest, nauczanie przez rozwiązywanie problemów czy angażujące studentów poprzez głosowanie na wykładach z wykorzystaniem smartfonów – to niektóre nowoczesne metody nauczania, które wprowadzane będą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt „Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ” to inicjatywa, której celem jest udoskonalanie umiejętności wykładowców tego wydziału. Dzięki udziale w 10 bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, dydaktycy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i korzystać z mentoringu.

Projekt zdobył unijne finansowanie wygrywając w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będą realne zmiany w około 20 programach zajęć studentów Wydziału Zarządzania UŁ – zapowiada kierownik projektu dr Bartłomiej Kurzyk.

„Po zakończeniu projektu dydaktycy będą musieli wykazać realne zmiany w swoich przedmiotach, bazujące na wiedzy wyniesionej ze szkoleń. Będą też zobowiązani kontynuować je przez co najmniej cztery semestry” – dodaje dr. Kurzyk.

Szkolenia realizowane będą w czterech segmentach: innowacyjne metody dydaktyczne, wykorzystanie narzędzi informatycznych w dydaktyce, dydaktyka w języku angielskim oraz zarządzanie informacją.

Podczas zajęć wykładowcy poszerzać będą swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: uczenie się przez przyswajanie (pogadanka, dyskusja, wykład), metody samodzielnego zdobywania wiedzy – uczenie się przez odkrywanie, metoda problemowa, giełda pomysłów, mikronauczanie, gry dydaktyczne, webquest.

Uczyć się będą także tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych - prezentacji, map myśli, infografik, podcastów, videocastów, a także rejestracji i montażu wystąpienia przed kamerą.

Zdaniem dr. Kurzyka nauka wykorzystania gamifikacji pozwoli wykładowcom na skuteczniejszą współpracę ze studentami. „Mechanizmy stosowane w grach mobilizują do działania – dzięki nim dobrowolnie podejmujemy się wykonania zadań, do których sami zazwyczaj nie umiemy się zmusić” - ocenił.

Gamifikacja jako narzędzie jest od dawna z powodzeniem stosowana w nauczaniu – struktura gry może bowiem przypominać proces edukacyjny na każdym etapie i dotyczyć każdej tematyki.

Specjaliści w tej dziedzinie, którzy będą wspierać dydaktyków na Wydziale Zarządzania UŁ, zgamifikowali już około 30 kursów dotyczących np. uzależnień, kryminologii, taksonomii i systematyki roślin. Teraz zostanie to przeniesione na zarządzanie, logistykę czy finanse. Uczestnicy szkoleń dowiedzą się m.in. jak uczyć rachunkowości na przykładzie np. zakładu pogrzebowego i będą projektować własne koncepcje "zgrywalizowanych" zajęć.

Ważnym elementem projektu jest metoda problemowa (PBL - problem based learning), czyli nauczanie przez rozwiązywanie problemów. To jeden z najpopularniejszych trendów w prowadzeniu zajęć akademickich, który skutecznie kształtuje umiejętności praktyczne.

„PBL koncentruje się na studentach, którzy pracują nad rozwiązaniem zadań praktycznych w małych grupach. Wykładowca motywuje ich do pracy i wspomaga komunikację wewnątrz grupy” - wyjaśnił szef projektu.

Każdy z uczestników będzie mógł po zajęciach korzystać z wiedzy mentorów; będzie mógł pod jego opieką np. przygotować koncepcję zmiany prowadzonego przez siebie kursu. „Dzięki temu już podczas pierwszych zajęć prowadzonych w nowej formule wykładowcy mogą uniknąć podstawowych błędów wdrożeniowych i od początku realizować wysoki poziom kursów” - ocenił dr Kurzyk.

Projekt „Liderzy Dydaktyki Akademickiej WZ UŁ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019