18.12.2018
PL EN
12.03.2018 aktualizacja 13.03.2018

Gowin o dymisji wiceministra A. Bobki: przyjmuję do wiadomości decyzję premiera

Warszawa, 09.03.2018. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w KPRM. PAP/Adam Guz Warszawa, 09.03.2018. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w KPRM. PAP/Adam Guz

Przyjmuję do wiadomości decyzję premiera. Jutro odbędzie się spotkanie kierownictwa resortu i podejmiemy decyzję o nowym podziale obowiązku wśród ministrów - powiedział PAP wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin odnosząc się do odwołania Aleksandra Bobki z funkcji wiceministra.

W poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) prof. Aleksander Bobko znalazł się w gronie 17 wiceministrów odwołanych za stanowiska przez premiera Mateusza Morawieckiego.

"Pan premier Morawiecki wczoraj uprzedził mnie o zamiarze przyjęcia dymisji pana ministra Bobko. Jutro odbędzie się spotkanie kierownictwa resortu i podejmiemy decyzję o nowym podziale obowiązku wśród ministrów" - powiedział w poniedziałek w rozmowie z PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Dodał, że w MNiSW "od zawsze było czterech wiceministrów". "W tej kadencji nie doszło do żadnego zwiększenia ich liczby, ale przyjmuję do wiadomości decyzję premiera" - zaznaczył Gowin. Wyjaśnił, że minister Bobko pozostanie senatorem i będzie nadal wspierał działania resortu.

Aleksander Bobko został powołany na stanowisko wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego 1 grudnia 2015. W resorcie nauki prof. Bobko odpowiedzialny był m.in. za powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - agencji zajmującej się systemowym wsparciem procesu umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Aleksander Bobko jest profesorem nauk humanistycznych, specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej, współczesnej problematyce moralnej i polityczno-społecznej. Jest znawcą i tłumaczem Immanuela Kanta oraz autorem kilkudziesięciu publikacji po polsku, niemiecku i angielsku.

Urodził się w 1960 roku w Przemyślu. Ukończył informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz filozofię na Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski JPII) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim.

"Swoją aktywność naukową poświęciłem filozofii, kolejne stopnie naukowe (mgr, dr, dr hab.) w latach 1985-1996 miałem szczęście zdobywać współpracując z Księdzem Profesorem Józefem Tischnerem. Tytuł profesora uzyskałem w roku 2009" - napisał prof. Bobko w swojej notce biograficznej, opublikowanej przez Uniwersytet Rzeszowski.

Był radnym i członkiem Zarządu Miasta Rzeszowa. Od 1989 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Rzeszowskim i Uniwersytecie Papieskim JPII w Krakowie. Pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2008 był prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą UR. Od 2012 do 2015 r. był rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach Instytutu Myśli Józefa Tischnera zajmował się m.in. dokumentowaniem i promowaniem myśli Józefa Tischnera. Był współredaktorem jego Dzieł Zebranych.

Odbył staże naukowe w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA; wykładał gościnnie w wielu krajach europejskich, a także w USA, Brazylii, Chinach i Korei Południowej. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Görres Gesselschaft.

W 2015 roku startował w wyborach parlamentarnych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, uzyskując mandat senatora IX kadencji. (PAP)

autor: Iwona Żurek, Szymon Zdziebłowski

iżu/ szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018