25.03.2019
PL EN
23.03.2018 aktualizacja 28.03.2018

Kielce/ Prof. Zbigniew Puchalski doktorem honoris causa UJK

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak (P), dziekan Wydziału Lekarskiego UJK prof. Marianna Janion (P) podczas uroczystości nadania tytułu doctora honoris causa prof. dr hab. Zbigniewowi Puchalskiemu (3P). Nadanie tytułu odbyło się podczas posiedzenia Senatu UJK na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Fot. PAP/Piotr Polak  22.03.2018 Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak (P), dziekan Wydziału Lekarskiego UJK prof. Marianna Janion (P) podczas uroczystości nadania tytułu doctora honoris causa prof. dr hab. Zbigniewowi Puchalskiemu (3P). Nadanie tytułu odbyło się podczas posiedzenia Senatu UJK na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Fot. PAP/Piotr Polak 22.03.2018

Specjalista chirurgii ogólnej, były rektor Akademii Medycznej w Białymstoku, prof. Zbigniew Puchalski otrzymał w czwartek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. "To jeden z najwybitniejszych chirurgów" – podkreślił rektor UJK prof. Jacek Semaniak.

Podczas uroczystego posiedzenia senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK), rektor Semaniak przypomniał, że doktorat honoris causa jest najwyższym wyróżnieniem, jakie uniwersytet może nadać osobom o "szczególnych zasługach dla nauki, edukacji i życia społecznego". "Uznanie budzi zaangażowanie pana prof. Puchalskiego i jego osiągnięcia w każdym z tych obszarów" – podkreślił rektor.

W laudacji prorektor ds. medycznych UJK prof. Stanisław Głuszek zaznaczył, że prof. Puchalskiego "śmiało można nazwać twórcą białostockiej szkoły chirurgii endokrynologicznej oraz prekursorem nowoczesnej chirurgii trzustki". "Pracował w czasach przełomowych dla chirurgii ogólnej, w momencie wdrażania nowych technik chirurgicznych. Potrafił szybko dostrzec, docenić, zaakceptować i rozwijać te zmiany w chirurgii" – podkreślił prof. Głuszek.

Dodał, że dorobek naukowy profesora jest bardzo bogaty, wielokierunkowy i wartościowy. "Stanowi niezwykle piękną kartę w dziejach polskiej chirurgii i nauki" – zaznaczył prof. Głuszek.

Prof. Puchalski dziękując za wyróżnienie przypomniał o swoich związkach z Kielecczyzną. "W Kielcach zawsze bywałem podczas konferencji, które początkowo dotyczyły tej klasycznej chirurgii, obecnie chirurgii małoinwazyjnej i metabolicznej" – zaznaczył.

Dodał, że tytuł doktora honoris causa UJK to kolejna nagroda za ciężką pracę. "50 lat minęło, w związku z tym nazbierało się trochę tych dobrych, może zdecydowanie mniej złych uczynków. Uważam, że życie nie zostało zmarnowane" – podkreślił prof. Puchalski.

Zbigniew Puchalski urodził się 20 grudnia 1933 w Białymstoku. W 1957 roku ukończył studia na tamtejszej Akademii Medycznej. Tytuł specjalisty chirurgii ogólnej II stopnia zdobył w 1965 roku. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał cztery lata później na podstawie pracy „Zmiany czynnościowe i morfologiczne nerek we wstrząsie krwotocznym”. W 1974 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę habilitacyjną „Radiokompetycyjna ocena kortyzolu i parametrów wiązania kortyzolu z białkami osocza w przebiegu chirurgicznego leczenia wola nadczynnego". Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1982 r., a profesora zwyczajnego sześć lat później.

W 1976 roku został kierownikiem I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku. Tę funkcję pełnił do 2004 roku, następnie przez ponad pięć lat pracował na Oddziale Chirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

Prof. Puchalski w trakcie 50-letniego okresu pracy w Akademii Medycznej czynnie uczestniczył w dydaktycznej działalności uczelni. W latach 1982-1987 był prorektorem ds. studenckich i dwukrotnie w latach 1987-1990 i 1999-2002 rektorem w Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1999-2002 sprawował funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.

Jest autorem lub współautorem 625 prac i komunikatów zjazdowych w tym 156 zamieszczonych w czasopismach i pamiętnikach zjazdowych obcojęzycznych, oraz 25 rozdziałów w podręcznikach. Czynnie uczestniczył w 250 krajowych i zagranicznych spotkaniach naukowych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to największa państwowa uczelnia w regionie. Prowadzi zajęcia na 44 kierunkach studiów dla ponad 11 tys. osób.

PAP - Nauka w Polsce

autor: Piotr Grabski

gr/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019