19.02.2019
PL EN
13.04.2018 aktualizacja 13.04.2018

Ponad 35 mln zł dla projektów badawczo-rozwojowych związanych z kolejami

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

10 najlepszych projektów badawczo-rozwojowych związanych z polskimi kolejami uzyska łącznie ponad 35 mln zł dofinansowania w ramach projektu BRIK, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

O rozstrzygnięciu programu „BRIK” - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” poinformowali przedstawiciele NCBR w przesłanym PAP komunikacie. Dofinansowane rozwiązania mają poprawić eksploatację infrastruktury kolejowej i zarządzanie nią. Projekty sprawić też mają, że pasażerowie będą bardziej zadowoleni z usług kolejowych.

"Projekty powstałe dzięki współpracy NCBR i PLK podniosą standard życia Polaków, a także przełożą się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2O26" – skomentował cytowany w komunikacie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Z kolei dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski zapewnił: "Jestem przekonany, że projekty, które będę realizowane w ramach przedsięwzięcia BRIK, pomogą przestawiać polską infrastrukturę kolejową na zupełnie nowe tory".

Najwyżej oceniony przez ekspertów został projekt, którego efektem będzie opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatur szyn kolejowych. Nowatorska technologia będzie umożliwiała zdalne wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz bezpośrednio wysłała dane do systemów informatycznych PLK. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów i firm InPhoTech Sp. z o.o. oraz Maxer-Inżynierskie Wsparcie Techniczne.

Największe dofinansowanie, w kwocie ponad 2,8 mln zł, trafiło do konsorcjum, którego liderem jest Instytut Kolejnictwa. Efektem współpracy kadry instytutu i spółek Siled Sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ Consulting Sp. z o.o. będzie opracowanie systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Takie rozwiązanie umożliwi np. dostosowanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów na stacjach oraz obecności podróżnych na peronach.

Kolejni beneficjenci programu będą się z kolei zastanawiać nad ograniczeniem emisji drgań powodowanych przez ruch kolejowy. To inicjatywa Politechniki Warszawskiej, Instytutu Kolejnictwa i Instytutu Ochrony Środowiska w konsorcjum z firmami Budimex S.A. i Tines S.A.

Natomiast innowacyjne panele fotowoltaiczne zintegrowane z ekranem akustycznym, nad którymi będzie pracował zespół z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Akademii Wojsk Lądowych oraz Politechniki Wrocławskiej, nie tylko ograniczą hałas dobiegający z torowisk, ale mogą także znaleźć zastosowanie w infrastrukturze drogowej.

"Innowacyjne rozwiązania wkraczają także na kolej. (...) Nowoczesne systemy informacyjne i technologie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej" – podsumował członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji Włodzimierz Żmuda.

Projekty można było składać w pięciu obszarach tematycznych. Były to: digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej. 

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019