19.02.2019
PL EN
14.04.2018 aktualizacja 14.04.2018

Francuski prawnik prof. Jacques Leroy doktorem honoris causa UJ

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Francuski prawnik, prekursor w dziedzinie prawa ochrony zwierząt prof. Jacques Leroy z Uniwersytetu w Orleanie otrzymał w piątek doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak podkreślił rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Senat uczelni przyznał ten tytuł francuskiemu uczonemu za: wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu prawa i postępowania karnego, pionierskie badania nad statusem prawnym zwierząt, wspieranie współpracy naukowej między Francją i Polską, aktywną współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji krakowskiej uczelni w tworzeniu Szkoły Prawa Francuskiego.

"Jacques Leroy jest uczonym wszechstronnym. Wszechstronnym zarówno z uwagi na przedmiot zainteresowań badawczych, jak i stosowane metody badawcze" - powiedział w laudacji prof. Krzysztof Wojtyczek z Wydziału Prawa UJ. "Prof. Jacques Leroy nie jest uczonym, który podąża za naukowymi modami, ale jest uczonym, który otwiera nowe perspektywy badawcze. Wyróżnia się głębią spojrzenia naukowego, które pozwala mu dostrzec w systemie prawnym to, czego nie widzą inni prawnicy, a do tego jego publikacje zachwycają piękną francuszczyzną" – mówił.

Dodał, że prof. Leroy jest typem naukowca, który kieruje się pasją badawczą i nie ogląda się na strategię planowania kariery naukowej, o czym świadczy wierność Uniwersytetowi w Orleanie, z którym jest związany od 1990 r.

Prof. Jacques Leroy mówił po odebraniu tytułu, że nie marzył, iż kiedykolwiek otrzyma takie wyróżnienie, a lista osób uhonorowanych przez UJ doktoratem honoris causa jeszcze bardziej go onieśmiela. "Jest to dla mnie niezwykły zaszczyt i ogromna radość" – powiedział. "Dzięki temu, wkraczam teraz do społeczności akademickiej UJ" – dodał.

W swoim wystąpieniu francuski uczony podkreślił wagę działania w Krakowie Szkoły Prawa Francuskiego i poznawania przez studentów francuskiego systemu prawnego, zarówno w obszarze prawa cywilnego jak i karnego.

Prof. Wojciech Nowak mówił, że prof. Leroy jest członkiem społeczności akademickiej UJ nie od momentu otrzymania doktoratu, ale od kilkunastu lat. Jest też znakomitym ambasadorem polskiej kultury i nauki we Francji.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz pierwszy został przyznany w 1816 r. W ciągu dwu stuleci otrzymało go ponad 350 osób.

Prof. Leroy przyjechał do Krakowa po raz pierwszy siedemnaście lat temu, by prowadzić zajęcia z prawa cywilnego w nowo utworzonej Szkole Prawa Francuskiego na UJ. Od 2006 roku kieruje tą szkołą, odpowiada także za program Master z francuskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. W 2010 r. z jego inicjatywy odbyły się pierwsze Polsko-Francuskie Dni Prawnicze poświęcone zagadnieniu wzajemnego wpływu systemów prawnych.

Jest znanym i cenionym wykładowcą. Na macierzystym Uniwersytecie w Orleanie, Jacques Leroy pełnił szereg funkcji związanych z zarządzaniem edukacją wyższą. W latach 1996-2001 był dyrektorem Departamentu Prawa w ramach Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania, a w latach 2001-2006 pełnił obowiązki dziekana tego wydziału. Od 2012 kieruje największym pod względem liczby zatrudnionych na Uniwersytecie w Orleanie pracowników naukowych Centre Juridique Pothier. Za swój wkład w rozwój nauki francuskiej nagrodzony został Oficerem Orderu Palm Akademickich.

Profesor Leroy jest autorem dwóch podręczników: do nauki prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego, z których korzystają studenci wielu uniwersytetów francuskich i frankofońskich na świecie. Jest jednym z twórców nowej dziedziny nauk prawnych we Francji – prawa ochrony zwierząt i współautorem pierwszego francuskiego podręcznika dotyczącego tej tematyki.(PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba

wos/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019