19.02.2019
PL EN
15.04.2018 aktualizacja 15.04.2018

Prof. Jerzy Nawrocki trafił do Retina Hall of Fame

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Jerzy Nawrocki, znakomity polski okulista, trafił do Retina Hall of Fame – grona najwybitniejszych specjalistów od chorób siatkówki oka. Polski okulista zasłynął m.in. wdrażaniem nowych technik chirurgicznych, wykorzystywanych na całym świecie.

Retina Hall of Fame zostało stworzone celem uhonorowania naukowców i lekarzy, którzy poświęcili swoje życie zawodowe innowacjom, badaniom oraz opiece nad pacjentami ze schorzeniami siatkówki. W pierwszym roku istnienia wyróżniono ponad 200 żyjących i nieżyjących okulistów, którzy według gremium złożonego ze sław światowej okulistyki, mieli istotny wkład w leczenie schorzeń siatkówki - poinformował PAP prof. Nawrocki.

Nominacji dokonywali m.in. Mark Humayun- twórca bionicznego oka, Jerald Bovino- założyciel Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS) oraz ostatni prezydent ASRS Tarek Hassan.

Prof. Jerzy Nawrocki jest na razie jedynym Polakiem w Retina Hall of Fame, a uhonorowanie go tym wyróżnieniem ma związek nie tylko z jego licznymi publikacjami oraz podręcznikami, ale także wdrażaniem przez niego nowych technik chirurgicznych, wykorzystywanych obecnie na całym świecie.

Zainteresowania naukowe i kliniczne łódzkiego okulisty związane są z problematyką diagnostyki i leczenia chorób siatkówki. „W czasie dotychczasowej pracy klinicznej zajmowałem się leczeniem operacyjnym zaćmy i odwarstwienia siatkówki z zastosowaniem metod konwencjonalnych oraz witrektomii wraz z tamponadą wewnętrzną gazem lub olejem silikonowym” - powiedział PAP prof. Nawrocki.

Ekspert zajmował się także problematyką leczenia retinopatii cukrzycowej z zastosowaniem laseroterapii i witrektomii oraz diagnostyką i leczeniem schorzeń plamki. Ważnym elementem jego działalności naukowej i klinicznej jest zastosowanie mikrochirurgii i witrektomii w leczeniu rozmaitych urazów dotyczących zarówno przedniego jak i tylnego odcinka oka.

Prof. Nawrocki przeprowadził pionierskie badania i operacje witrektomii w oczach z powikłaniami ocznymi cukrzycy u pacjentów leczonych dializoterapią z powodu niewydolności nerek. „Istotnym problemem badawczym i klinicznym jest zastosowanie nietypowych wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych w oczach po urazach i wszczepów z barwną protezą tęczówkową” - wyjaśnił naukowiec.

W ostatnich latach prof. Nawrocki szczególnie interesuje się diagnostyką OCT oraz leczeniem schorzeń pogranicza szklistkowo–siatkówkowego. W tej dziedzinie prowadzi wieloośrodkowe badania we współpracy z ośrodkami europejskimi i amerykańskim.

„Opracowałem nową metodę leczenia otworów w plamce, która ocenie jest stosowana na całym świecie. To technika odwróconego płatka, pozwalająca na skuteczniejsze leczenie otworów w plamce, czyli w miejscu najlepszego widzenia” - dodał prof. Nawrocki.

62-letni prof. Jerzy Nawrocki w 1980 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi; pięć lat później na macierzystej uczelni uzyskał doktorat. Wielokrotnie odbywał staże naukowe na uczelniach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. W 1999 r. otrzymał z rąk prezydenta tytułu profesora nauk medycznych.

W swojej karierze naukowej był współzałożycielem, a następnie pełnił funkcję członka zarządu oraz przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo – Siatkówkowego (EVRS). Jest szefem łódzkiej Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia”; był też wykładowcą pierwszej na świecie Szkoły Chirurgii Szklistkowej w Bremie.

Wyniki swoich badań wielokrotnie przedstawiał na licznych zjazdach i kongresach naukowych w kraju i za granicą. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym w najlepszych czasopismach okulistycznych i promotorem 11 prac doktorskich. Prof. Nawrocki otrzymał dotąd dziewięć statuetek „okulistycznego oscara”, czyli Nagród Rhett Buckler przyznawanych za najlepsze filmy dydaktyczno-naukowe przez Amerykańskie Towarzystwo Specjalistów Siatkówkowych. Jest także wielokrotnym laureatem nagród przyznawanych przez American Academy of Ophthalmology oraz European VitreoRetinal Society Meeting.

PAP - Nauka w Polsce

szu/

Copyright © Fundacja PAP 2019