17.02.2019
PL EN
30.04.2018 aktualizacja 30.04.2018

Śląskie/ Ruszył nowy nabór projektów dot. badań i rozwoju w firmach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

60 mln zł czeka na firmy z woj. śląskiego prowadzące - samodzielnie lub w konsorcjach z uczelniami - projekty badawczo-rozwojowe. Nowy nabór wniosków o unijne dotacje do takich przedsięwzięć rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 28 czerwca br.

To już czwarty nabór wniosków o dotacje do badań i rozwoju w firmach. Po raz pierwszy obejmuje jednak pięć inteligentnych specjalizacji woj. śląskiego. Dotąd dofinansowania na ten cel mogły być kierowane w ramach trzech wcześniejszych specjalizacji - w obszarach medycyny, energetyki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W marcu br. Sejmik Woj. Śląskiego rozszerzył jednak listę specjalizacji regionu o zieloną gospodarkę oraz przemysły wschodzące.

Zielona gospodarka to działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i niedoboru zasobów. W tym obszarze mieszczą się m.in. gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, czyste technologie i czystsza produkcja. Wśród przemysłów wschodzących, przyszłościowych dla regionu wymieniane są: ekoprzemysły, przemysły kreatywne, mobilności, usług mobilnych oraz medycyny spersonalizowanej.

Czwarty konkurs na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w woj. śląskim rozdysponowuje 60 mln zł. Wspierane będą dwa typy projektów. Pierwszy to tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W drugim dofinansowane są bezpośrednio prace B+R w przedsiębiorstwach.

Rozpoczynający się w poniedziałek konkurs jest przeznaczony dla mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Po raz pierwszy mogą one aplikować o środki w konsorcjach z uczelniami wyższymi, gdzie unijne dofinansowanie obejmie także tzw. koszty kwalifikowane ponoszone przez uczelnie,

Składane projekty powinny obejmować opis prac badawczo-rozwojowych - zarówno przemysłowych, jak i eksperymentalno-rozwojowych. Oprócz firm, wsparciem mogą być objęte również organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę, aplikujące o środki wspólnie z przedsiębiorstwami, a także spółki celowe oraz spółki typu spin off czy spin out.

Bilans dwóch rozstrzygniętych dotąd naborów w tej dziedzinie to blisko sto dofinansowanych projektów. Pierwszy konkurs, przeprowadzony w 2016 r., wyłonił spośród 167 złożonych wówczas przedsięwzięć ponad 50, które ostatecznie otrzymały ok. 60 mln zł. W drugim konkursie, w ub. roku, spośród 103 wniosków dofinansowano ok. 55 mln zł blisko 40 kolejnych projektów.

Obecnie na rozstrzygnięcie czeka trzeci nabór, zakończony 28 grudnia ub. roku. Etapu oceny formalnej nie przeszło w nim ponad 20 spośród blisko 100 zarejestrowanych wniosków. Dostępne w nim jest ponad 195 mln zł.

Konkursy dotyczące m.in. badań i rozwoju w firmach prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. To samorządowa organizacja, która jako tzw. instytucja pośrednicząca, koordynuje wdrażanie tej części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Według wcześniejszych informacji Centrum kolejne nabory projektów w tym zakresie, o wartości 60 i 50 mln zł, zaplanowano na wrzesień i październik br.

Z danych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wynika, że nakłady na działalność badawczą i rozwojową w woj. śląskim rosną. W 2005 r. na te cele wydano 438,5 mln zł, a w 2014 r. ponad 989 mln zł. Według statystyk 36,9 proc. nakładów pochodziło z sektora przedsiębiorstw, a jedynie 4 proc. z budżetu szkolnictwa wyższego.

Istotną rolę odgrywają tu fundusze unijne – w obecnej perspektywie finansowej Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dysponuje na ten cel ponad 176 mln euro.

PAP - Nauka w Polsce, Mateusz Babak

mtb/ mab/ je/

Copyright © Fundacja PAP 2019