18.08.2019
PL EN
09.05.2018 aktualizacja 09.05.2018

FNP: stypendia START 2018 dla 100 młodych badaczy

Stu najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski otrzyma tegoroczne stypendia START, przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jak przypomniała FNP w komunikacie przesłanym w środę PAP, stypendia przyznano już po raz 26. W sumie na stypendia START w 2018 roku Fundacja przeznaczy ok. 3 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

„Stypendia START kierujemy do osób, które są na kluczowym etapie życia, kiedy podejmują decyzję o kontynuacji bądź porzuceniu pracy badawczej. Dzięki stypendium mogą skoncentrować się na pracy naukowej, a jednocześnie zadbać o +start+ życiowy – dom, rodzinę, zdrowie i edukację dzieci. Ale nie chodzi jedynie o godne wynagrodzenie, chodzi także o motywację, danie młodym ludziom szansy i możliwości samorealizacji. Przyznając stypendia START, pokazujemy, że to, co robią młodzi naukowcy, jest dla nas ważne i potrzebne, że widzimy sens w ich wytężonej pracy” – mówi prezes FNP, prof. Maciej Żylicz, cytowany w komunikacie.

FNP podała, że laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a niemal połowa (48 proc.) nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). W gronie 100 laureatów jest 65 mężczyzn i 35 kobiet.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata.

W tym roku wyróżnienia otrzymało dwóch laureatów: mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. „Stypendia tych osób wyniosą 36 tys. zł i zostaną w całości sfinansowane ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych” - poinformowano w komunikacie.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Tegoroczną laureatką tego stypendium została mgr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

PAP - Nauka w Polsce

agt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019