26.03.2019
PL EN
16.05.2018 aktualizacja 17.05.2018

Ruszył ostatni konkurs na Międzynarodowe Agendy Badawcze

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do 29 czerwca można składać wnioski w ostatnim otwartym ogólnopolskim konkursie na Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Maksymalne dofinansowanie jednej agendy badawczej może wynieść 35 mln zł.

FNP realizuje program Międzynarodowe Agendy Badawcze od listopada 2015 r., ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Na program przeznaczono w sumie ponad 126 mln euro. Jego efektem ma być powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych.

Maksymalną kwotą, którą indywidualny projekt może uzyskać, jako wsparcie niezbędne do realizacji agendy badawczej, jest 35 mln zł. Środki w ogłoszonym właśnie programie, w sumie 140 milionów złotych, przyznawane są na okres do końca grudnia 2023 r.

Do składania wniosków zaproszeni są naukowcy ze wszystkich dziedzin, również z obszaru nauk humanistyczno-społecznych.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, a także przez recenzentów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: https://www.fnp.org.pl/rusza-ostatni-otwarty-ogolnopolski-konkurs-w-programie-mab/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019