27.05.2019
PL EN
25.05.2018 aktualizacja 25.05.2018

Prof. Wiktor Weber doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

Rektor Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego, prof. Wiktor Weber (L) oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak (P) w czasie uroczystości. Prof. Weber otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski 24.05.2018 Rektor Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego, prof. Wiktor Weber (L) oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak (P) w czasie uroczystości. Prof. Weber otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski 24.05.2018

Prof. Wiktor Weber, rektor Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego, członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nauk, uczony w dziedzinie inżynierii biomedycznej otrzymał w czwartek - podczas uroczystego posiedzenia Senatu - tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Prof. Wiktor Weber specjalizuje się w rozwijaniu technik komputerowych do wspomagania diagnostyki i terapii chorób naczyniowo-sercowych oraz endokrynologicznych.

Promotor honorowego doktoratu, dyrektor Instytutu Elektroniki PŁ prof. Paweł Strumiłło zwrócił uwagę, że pod kierunkiem prof. Webera prowadzono pionierskie prace i uzyskano znaczące wyniki w badaniach nad stresem, jako czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, skutkujących tzw. przebudową mięśnia sercowego i w konsekwencji niewydolnością serca.

"W tematyce tej rozwinął również badania nad mechanizmami przebudowy mięśnia sercowego oraz korekcją farmakologiczną powstałych zmian morfologicznych. Prace o bardzo szerokim zasięgu prowadził również nad epidemiologicznymi, etnicznymi oraz związanymi z wiekiem i płcią przyczynami chorób sercowo-naczyniowych w północno-zachodniej Rosji i Kazachstanie" - podkreślił.

Prof. Wiktor Weber jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Semipałatyńskiego Państwowego Instytutu Medycznego. Pracując w tej uczelni obronił pracę doktorską w 1983 roku, a w 1992 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 1994 związał się z Nowogrodzkim Uniwersytetem Państwowym, gdzie utworzył Katedrę Chorób Wewnętrznych i kieruje nią do dzisiaj. Od roku 1997 jest też dyrektorem Instytutu Kształcenia Medycznego. W 2008 roku został rektorem uczelni.

Opublikował ponad 800 prac naukowych, w tym 21 monografii i 53 podręczniki szeroko wykorzystywane w rosyjskim szkolnictwie wyższym. Jest autorem i współautorem wielu patentów, m.in. komputerowego systemu eksperckiego Kardiodiagnoza. Wypromował 35 doktorów nauk technicznych i medycznych.

Jak informuje rzeczniczka łódzkiej uczelni Ewa Chojnacka, w działalności prof. Webera, jako rektora Nowogrodzkiego Uniwersytetu Państwowego ważne są inicjatywy związane z trwającą już 50 lat współpracą z Politechniką Łódzką. Był on inicjatorem i współautorem m.in. wymiany wykładowców i doktorantów, opracowania wspólnych programów kształcenia podyplomowego, programów dotyczących mobilności studentów. Prof. Weber wspólne z PŁ zabiegał o udział w projektach europejskich naukowych i edukacyjnych.

"Na szczególne podkreślenie zasługują takie inicjatywy rektora prof. Webera, jak powołanie Centrum Współpracy Polsko-Rosyjskiej w Uniwersytecie w Nowogrodzie oraz organizacja kursów języka polskiego przy wsparciu Konsulatu RP w Petersburgu" - podkreślił prof. Strumiłło.

W wykładzie wygłoszonym po nadaniu godności doktora honoris causa PŁ prof. Weber mówił o nowym podejściu do nauczania diagnozy klinicznej studentów i lekarzy. (PAP)

autor: Jacek Walczak

jaw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019