20.05.2019
PL EN
07.06.2018 aktualizacja 07.06.2018

Warszawa/ Rozpoczęła się III Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków

Prezes IPN Jarosław Szarek podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków "Educare necesse est..." w Warszawie. Fot. PAP/Marcin Obara Prezes IPN Jarosław Szarek podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków "Educare necesse est..." w Warszawie. Fot. PAP/Marcin Obara

Dotknięcie źródeł historycznych jest jedną z najlepszych form edukacji - powiedział prezes IPN Jarosław Szarek, który w czwartek w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego otworzył III Ogólnopolską Konferencję Archiwistów i Historyków "Educare necesse est...".

Jak podkreślił Szarek, do spotkania historyków i archiwistów w Instytucie Pamięci Narodowej dochodzi niemal każdego dnia, od samego początku działalności instytucji. "Dlatego tak cieszę się, że powodem naszego spotkania jest pomysł współpracy historyków z archiwistami (...) i wykorzystania ich działalności edukacyjnej" - powiedział.

"Spotkanie z historią i dotknięcie źródeł historycznych jest jedną z najlepszych form edukacji. Tak najlepiej się uczy historii: dotykając miejsca, osoby, spuścizny. A jeszcze archiwa z tą nutą tajemniczości, niedostępności. (...) Myślę, że jesteśmy na końcu procesu, aby te archiwa były jawne i dostępne dla wszystkich, (...) przede wszystkim dla młodego pokolenia. Na tym zależy nam najbardziej - żeby młode pokolenie zarazić historią, aby nasza przeszłość nie była im obojętna" - dodał.

Jak zauważył Szarek, doskonałą okazją, żeby młode pokolenie zainteresować dziejami naszego narodu, są trwające obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "Ile będzie dyskusji historycznych, ale i ile źródeł na ten temat - również w Instytucie Pamięci Narodowej, w tym archiwum szczególnym, które dokumentuje (...), że była instytucja, która czyniła wszystko, żeby pozbawić nas wolności i niepodległości. (...) Zostały dokumenty, które są zapisem zła, łamania człowieka, ludzkich słabości, ale są też zapisem wielkiego zwycięstwa i heroizmu tych ludzi, którym zawdzięczamy wolność" - podkreślił.

"Od lat w Instytucie Pamięci Narodowej organizujemy lekcje archiwalne, młodzież licealna przychodzi (...) i dotyka dokumentów. (...) Zapraszam do rozszerzenia jeszcze bardziej tej współpracy. To jest nasz cel: zarażenie historią młodzieży, aby im nie była obojętna. Nasza historia jest tak bogata, tak wspaniała. (...) Zróbmy wszystko, żeby dla młodego pokolenia, dla młodych naukowców, młodych nauczycieli, uczniów i studentów, to spotkanie z archiwami było jak najprzyjaźniejsze i żeby to stanowiło dla nich przygodę" - dodał.

Naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak zauważył, że materiały w archiwach mogą służyć nie tylko do nauki historii, ale także geografii, języka polskiego, techniki. Przypomniał także, że celem działania archiwów jest gromadzenie i przechowywanie dokumentacji wytworzonych przez podmioty prywatne. "Podmioty publiczne starają się z kolei tę dokumentację zachować jak najdłużej w najlepszym stanie. I co najważniejsze, dokumentację tę starają się udostępniać i pokazywać innym ludziom po to, żeby mogli docierać do informacji o przeszłości. Bazowanie na tego rodzaju dokumentach w edukacji wydaje się czymś niezwykle istotnym i ważnym. Dzięki kontaktowi w procesie edukacyjnym bezpośrednio ze źródłami można (...) dzieciom, uczniom i studentom pokazywać kontekst historyczny w tym najbardziej pierwotnym wymiarze: w postaci dokumentu, który powstał w danym czasie" - powiedział.

Konferencja "Educare necesse est..." jest poświęcona działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa i współpracy historyków z archiwistami. Tematami tegorocznej edycji są zagadnienia patriotyzmu. W programie wydarzenia, które potrwa do piątku, znalazły się wystąpienia poświęcone m.in. miejscu patriotyzmu we współczesnej szkole, księgom metrykalnym jako źródle do badań, rozważaniom Elizy Orzeszkowej o miłości kraju i narodu oraz patriotyzmowi harcerskiemu.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Warszawie. (PAP)

autorka: Martyna Olasz

oma/ itm/

Copyright © Fundacja PAP 2019