27.05.2019
PL EN
08.06.2018 aktualizacja 08.06.2018

Sejm za pełnym członkostwem Polski w EMBL

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sejm opowiedział się za pełnym członkostwem Polski w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Posłowie uchwalili w piątek ustawę o ratyfikacji umowy ustanawiającej EMBL.

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Otwiera to Polsce drogę do uzyskania statusu państwa członkowskiego Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) - międzynarodowej organizacji badawczej państw europejskich. Głównym celem działalności EMBL jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej, szkolenie kadr naukowych na wszystkich poziomach, dostarczanie usług naukowych państwom członkowskim oraz aktywne angażowanie się w transfer technologii. Wiele grup badawczych EMBL uzyskało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Od 2014 r. Polska ma status członka perspektywicznego organizacji.

"Pełne członkostwo daje nam możliwość wpływania na decyzje o strategicznych kierunkach rozwoju całego laboratorium" - mówił podczas dyskusji w Sejmie nad projektem ustawy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Jak podkreślił, uczestnictwo w procesie decyzyjnym pozwoli na planowanie projektów, które będą atrakcyjne dla polskich badaczy, instytutów badawczych i uczelni wyższych.

Jak podano, Polska będzie początkowo płacić stawkę członkowską na poziomie 1,5 mln euro rocznie. Docelowo zaś składka może wynieść od 4 do 6 mln euro rocznie.

"W perspektywie potencjalnych korzyści z tytułu członkostwa (...) składka ta wydaje się być adekwatna" - ocenił w środę poseł Norbert Obrycki (PO). Wśród korzyści wymienił m.in. współdecydowanie o kształcie budżetu i programu badawczego laboratorium, możliwość korzystania przez polskich naukowców z infrastruktury badawczej laboratoriów, jak również dostęp do transferu technologii oraz programów doktoranckich i stażowych po doktoracie.

"Nie do nas, nie do prawodawców będzie już należało odpowiednie wykorzystanie tego nowego forum. Liczymy na to, że osoby kierujące naszą nauką, a przede wszystkim sami naukowcy będą potrafili w odpowiedni sposób to wykorzystać. Boli nas oczywiście składka, którą będziemy musieli ponieść - ale nauka wymaga nakładów finansowych" - dodał Grzegorz Długi (Kukiz `15).

Z kolei Joanna Lichocka (PiS) stwierdziła, że choć członkostwo w organizacji to "nie jest impreza tania", warto się w nią włączyć. "Jest to inwestycja, która będzie miała bezpośredni wpływ na poziom i rozwój polskiej nauki" - podkreśliła.

Posłanka wyraziła także nadzieję, że również w Polsce powstanie kiedyś laboratorium EMBL.

Aktualnie laboratoria organizacji działają w sześciu lokalizacjach w Europie. Siedziba oraz główne laboratorium mieszczą się w Heidelbergu (Niemcy). Oprócz tego, laboratoria znajdują się również w Barcelonie (Hiszpania), Grenoble (Francja), Hamburgu (Niemcy), Hinxton (Wielka Brytania) oraz w Rzymie (Włochy).

Obecnie do EMBL należą 24 państwa członkowskie i dwa pozaeuropejskie państwa stowarzyszone: Australia i Argentyna.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. (PAP)

autor: Katarzyna Florencka

kflo/ mbud/

Copyright © Fundacja PAP 2019