26.06.2019
PL EN
14.06.2018 aktualizacja 14.06.2018

Lubuskie/ Przyrodnicy tworzą atlas motyli dziennych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Lubuscy przyrodnicy zbierają informacje, by utworzyć bazę danych konieczną do wydania "Atlasu motyli dziennych parków krajobrazowych woj. lubuskiego". Książka ma się ukazać za dwa lata. Będzie to pionierska publikacja na ten temat, jeśli chodzi Ziemię Lubuską.

„W ubiegłym roku na terenie naszych parków krajobrazowych stwierdzono występowanie 71 gatunków, jednak był to pierwszy rok badań, przez co liczba ta na pewno wzrośnie. Wiedza o entomologii naszego regionu jest fragmentaryczna, dlatego warto wskazać cenne miejsca ochrony tych owadów” – powiedział PAP Krzysztof Gajda z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Dodał, że sama praca badawcza została usystematyzowana i ujęta w pewne ramy. Każdy z siedmiu lubuskich parków krajobrazowych został podzielony na kwadraty o boku 2 km, w których pracownicy dokonują cyklicznych kontroli terenowych w celu wychwycenia jak największej liczby gatunków motyli.

Według ostatnich badań na terenie Polski występuje - stale bądź okresowo - łącznie od 154 do 163 gatunków motyli dziennych. Z szacunków entomologów wynika, że na obszarze woj. lubuskiego może występować około 90-100 gatunków.

Do najpowszechniejszych w regionie należą: bielinek bytomkowiec, latolistek cytrynek czy rusałka pawik. Można też spotkać gatunki rzadkie lub chronione, takie jak paź żeglarz, czerwończyk nieparek, modraszek telejus, pokłonnik osinowiec, osadnik kostrzewiec czy też rusałka drzewoszek.

Motyle należą do gromady owadów. Te zaś tworzą najliczniejszą grupę zwierząt na świecie oraz jedną z najbardziej rozpowszechnionych i różnorodnych grup organizmów na Ziemi. Wiele z nich ma ogromne znaczenie dla człowieka, jak pszczoła miodna, którą człowiek hoduje i wykorzystuje do produkcji miodu już od ponad 7 tys. lat.

Oprócz zastosowań przemysłowych owady spełniają istotne role ekologiczne. Osy, chrząszcze, muchówki i motyle żywiąc się nektarem kwiatów znacząco przyczyniają się do ich zapylania, przenosząc pyłek na swych odnóżach z kwiatka na kwiatek. Dzięki temu rośliny kwiatowe i owocowe mogą się ze sobą krzyżować i rozmnażać.

Niestety, z różnych przyczyn owady na świecie zaczynają ginąć. To zjawisko jest obserwowane również w Polsce. Nie do końca zostały poznane powody zanikania wielu gatunków na obszarach ich wcześniejszego występowania.

„Celem wspomnianego atlasu będzie porównawczość za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, jak zmienia się rozmieszczenie poszczególnych gatunków motyli w czasach dynamicznie zmieniającego się środowiska przyrodniczego. To zaś powinno zmotywować społeczeństwo do podjęcia wielu prostych kroków w celu utrzymania rodzimej fauny i flory, aby móc cieszyć nimi swoje oczy” – podsumował Gajda. 

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

mmd/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019