27.05.2019
PL EN
14.06.2018 aktualizacja 14.06.2018

Śląskie/ Ostatnie 2 tygodnie naboru projektów badawczo-rozwojowych; do podziału jest 60 mln zł

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

60 mln zł unijnego dofinansowania czeka na firmy z woj. śląskiego realizujące - samodzielnie lub w konsorcjach z uczelniami - projekty badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków w konkursie trwa do 28 czerwca - podało w czwartek Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Po raz pierwszy w naborze uwzględniane są projekty w ramach pięciu, a nie trzech regionalnych specjalizacji. Tzw. inteligentne specjalizacje to dziedziny, na których region chce oprzeć swój rozwój i które preferuje przy udzieleniu wsparcia z unijnych funduszy. Dotychczas woj. śląskie miało trzy takie specjalizacje: medycynę, energetykę i technologie informacyjno-komunikacyjne. Wiosną, decyzją sejmiku województwa, dołączyły do nich także zielona gospodarka i tzw. przemysły wschodzące. Nowy konkurs obejmuje już wszystkie pięć dziedzin.

Z danych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wynika, że nakłady na działalność badawczą i rozwojową w woj. śląskim sukcesywnie rosną, a spora część jest inwestowana właśnie przez sektor przemysłowy, korzystający z unijnego dofinansowania. W rozstrzygniętych dotąd naborach, prowadzonych przez katowickie Centrum, udało się wybrać do dofinansowania 126 takich przedsięwzięć. Często firmy sięgają po unijne środki po raz kolejny.

"Wiele firm wraca do nas z kolejnymi pomysłami. Już w poprzedniej perspektywie (finansowej UE - PAP) mieliśmy sporo projektów innowacyjnych, natomiast obecnie jest ich coraz więcej, a przedsiębiorcy inwestują w badania, służące tworzeniu nowych rozwiązań. W firmach powstają specjalne działy, zatrudniani są specjaliści, nawiązywana jest współpraca ze światem nauki" - wskazał w czwartek dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Bartosz Rozpondek.

Przypomniał, że dla działalności badawczej został otwarty nowy rozdział w ramach funduszy europejskich, dzięki czemu firmy zyskały możliwość prowadzenia na szerszą skalę prac badawczo-rozwojowych, aby tworzyć nowe rozwiązania, mogące konkurować z najlepszymi na świecie.

W trwającym do 28 czerwca naborze wnioski mogą składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy mogą one aplikować o środki w konsorcjach z uczelniami wyższymi, gdzie unijne dofinansowanie obejmie także tzw. koszty kwalifikowane ponoszone przez uczelnie.

Na wsparcie mogą liczyć dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach i jest szansą m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń służących pracom badawczo-rozwojowym, aparatury do prowadzenia badań czy licencji na oprogramowanie. W drugim dofinansowanie przeznaczone jest bezpośrednio na prace badawczo-rozwojowe w firmach – tutaj wliczane są koszty wynagrodzeń pracowników, ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy użytkowania aparatury i sprzętu.

Składane projekty powinny obejmować opis prac badawczo-rozwojowych - zarówno przemysłowych, jak i eksperymentalno-rozwojowych. Oprócz firm, wsparciem mogą być objęte również organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę, aplikujące o środki wspólnie z przedsiębiorstwami, a także spółki celowe oraz spółki typu spin off czy spin out. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej https://scp-slask.pl/lsi/nabor/313.

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w woj. śląskim sukcesywnie rosną - w 2005 r. było to 438,5 mln zł, a 10 lat później dwukrotnie więcej – ponad 989 mln zł. To w dużej mierze zasługa funduszy unijnych – w obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialne za dystrybucję środków m.in. na ten cel, dysponuje ponad 176 mln euro.

Kolejne nabory projektów, o wartości 60 i 50 mln zł, zaplanowano na wrzesień i październik tego roku. Do tej pory w dwóch rozstrzygniętych naborach udało się dofinansować blisko 100 przedsięwzięć na kwotę ponad 115 mln zł. (PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ son/

Copyright © Fundacja PAP 2019