27.05.2019
PL EN
14.06.2018 aktualizacja 14.06.2018

Łódź/Na Politechnice Łódzkiej o potrzebie rozwoju idei podwójnych dyplomów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Strategia rozwoju programów umożłiwiających studentom zdobywanie podwójnych dyplomów w ramach jednych studiów jest tematem konferencji, która ruszyła w czwartek na Politechnice Łódzkiej. Zdaniem ekspertów w Europie panuje obecnie silny trend do tworzenia międzynarodowych partnerstw.

"Podwójne dyplomy to strategiczne narzędzie, które sprawia, że jesteśmy coraz bardziej widoczni w rankingach międzynarodowych. Na Politechnice Łódzkiej realizujemy je praktycznie od początku istnienia Centrum Współpracy Międzynarodowej (IFE), czyli od 1992 roku. Dzisiejsze spotkanie to wymiana doświadczeń i próba podzielenia się wiedzą z uczelniami, które chciałyby rozwijać ten system. Oferując studentom podwójny dyplom uczelni własnej i partnerskiej, dajemy im więcej szans na rozwijanie kariery. Uczelnie tak to powinny postrzegać" - wyjaśnił rektor Politechniki Łódzkiej (PŁ) prof. Sławomir Wiak.

Zdaniem rektora PŁ liczba polskich uczelni oferujących podwójne dyplomy jest wciąż zbyt niska.

"Powinniśmy mieć ambasadorów, a są nimi nasi absolwenci. To jedno z ważnych przedsięwzięć z punktu widzenia internacjonalizacji i podwyższenia poziomu postrzegania polskich uczelni" - dodał.

Najdłuższa i najowocniejsza - zdaniem Wiaka - jest współpraca PŁ z technicznymi uczelniami francuskimi, których grono wciąż się powiększa. PŁ ma też ożywione kontakty ze szkołami wyższymi w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech.

"W programach studiów dualnych uczestniczą setki studentów. Oferujemy 15 podwójnych dyplomów wspólnych z uczelniami zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu. Studenci w ramach jednego procesu kształcenia mogą uzyskać potwierdzenie kompetencji przez dwie instytucje i mieć dyplomy, które będą uznawane w różnych krajach. To bardzo wartościowe, bo naszymi partnerami są bardzo dobre uczelnie m.in. z Niemiec i Francji. Natomiast dla uczelni podwójne dyplomy oznaczają silne zaangażowanie kadry ze strony partnerskiej, przenoszenie najlepszych praktyk i innowacyjnych metod kształcenia" - zaznaczyła dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ Dorota Piotrowska.

W dwudniowej konferencji w Łodzi współorganizowanej przez PŁ i IROs Forum – sieć biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych, biorą udział przedstawiciele polskich uczelni oraz ośrodków akademickich m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, a także Chin - krajów, w których program podwójnego dyplomu funkcjonuje od dawna. Prelegentami będą absolwenci podwójnych dyplomów.

"W momencie, gdy kończyłem pierwszy kierunek na PŁ, szukałem programu, który pozwoliłby mi połączyć doświadczenie inżynierskie z moimi zainteresowaniami w obszarze zarządzania oraz pracy z ludźmi. Podwójny dyplom okazał się złotym środkiem, dając mi różnorodność i elastyczność podczas studiów" - powiedział PAP student dualnych studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Politechnice Berlińskiej Kacper Olczyk, który jest też absolwentem kierunku Mechanical Engeneering w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

Wstępem do międzynarodowych studiów było dla niego uczestnictwo w programie ERASMUS, które - jak przyznał - pozwoliło mu zdobyć umiejętności pozwalające na częste podróżowanie i odnalezienie się w obcym kraju oraz kontakt z reprezentantami wielu kultur. "Administracyjnie studia dualne są wciąż dużym wyzwaniem, np. wiele rzeczy trzeba załatwiać w dwóch dziekanatach różnych uczelni, gdzie obowiązują odrębne zasady. Warto byłoby zdigitalizować część procesów" - dodał.

Olczyk, który pełni jednocześnie funkcję managera ds. komunikacji w międzynarodowym zarządzie Erasmus Student Network w Brukseli, chciałby wykorzystać dotychczasowe doświadczenie pracy w międzynarodowym otoczeniu do budowania swojej przyszłej kariery.

Konferencja "Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych" została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019