17.02.2019
PL EN
19.06.2018 aktualizacja 19.06.2018

Stypendia dla niemieckich profesorów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Polscy naukowcy mogą zgłaszać swoich niemieckich współpracowników, aktywnych naukowo profesorów, do stypendium Humboldta. W ten sposób Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) chce stymulować długotrwałą współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami.

Wybrani niemieccy profesorowie, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe, otrzymają 4 tys. euro miesięcznie przez okres 3-6 miesięcy.

"Stypendium Humboldta to szansa dla polskich i niemieckich naukowców na zacieśnienie lub rozwinięcie współpracy naukowej. Dla Fundacji to ponadto jeden ze sposobów na promowanie naszego kraju, jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca do uprawiania nauki zarówno dla polskich, jak i zagranicznych naukowców " - mówi dr Tomasz Poprawka z FNP.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy. Konkurs jest skierowany do badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. Stypendium mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni, posiadający stanowisko profesora.

Wnioski - przygotowane w języku angielskim – należy składać do 1 października. Ocenią je niezależni recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybierze zarząd FNP, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2019 r.

FNP już po raz dwudziesty organizuje konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Przyznawanie stypendium odbywa się na podstawie porozumienia z 1995 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest jedną z 19 organizacji, które mają z Fundacją Humboldta partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Od czasu uruchomienia pierwszego konkursu, stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało 67 naukowców z Niemiec.

Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019