26.06.2019
PL EN
27.06.2018 aktualizacja 27.06.2018

Prof. Dudzińska - na czele organizacji zajmującej się jakością powietrza wewnętrznego

Źródło: Politechnika Lubelska Źródło: Politechnika Lubelska

Prof. Marzenna Dudzińska - przewodniczącą międzynarodowej organizacji zajmującej się jakością powietrza wewnętrznego (ISIAQ). Oficjalne objęcie funkcji odbędzie się w Filadelfii 24 lipca 2018 r. w czasie plenarnego posiedzenia ISIAQ.

Prof. Marzenna Dudzińska została wybrana na przewodniczącą organizacji International Society of Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ) na 3-letnią kadencję. Razem z nią w nowej radzie dyrektorów zasiadać będzie 9 osób: Francuzka, Finka, Amerykanie, Niemiec, Belg, Chińczycy, Koreanka i Japończyk.

Prof. Dudzińska - kierownik Katedry Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - jest pierwszą Polką i drugą kobietą, która będzie kierować ISIAQ. W organizacji działa od 2011 r.

ISIAQ to międzynarodowa, niezależna, multidyscyplinarna organizacja naukowa non-profit, której celem jest wspieranie działań na rzecz jakości środowiska wewnętrznego. Organizacja ta przypomina, że w budynkach - środowisku wewnętrznym - spędzamy ponad 90 proc. czasu. ISIAQ została założona w 1992 roku przez naukowców oraz profesjonalistów i zarejestrowane w Kalifornii.

Głównym jej zadaniem jest ułatwianie komunikacji i wymiany informacji poprzez wydawanie oraz wspomaganie wydawania publikacji na temat jakości powietrza wewnętrznego i klimatu, przede wszystkim czasopisma "Indoor Air", prezentującego oryginalne wyniki badań.

ISIAQ organizuje, sponsoruje i wspiera rózne inicjatywy: spotkania, konferencje i seminaria na temat jakości powietrza wewnętrznego, w tym najbardziej znane Indoor Air i Healthy Buildings. Opracowuje też, przystosowuje i opiniuje wytyczne i normy dotyczące poprawy jakości powietrza wewnętrznego. Współpracuje też z rządowymi i innymi agencjami oraz ze stowarzyszeniami skupiającymi się na zagadnieniach związanych ze środowiskiem wewnętrznym. Powołuje Grupy Robocze i przygotowuje raporty na temat pojawiających się problemów i nowych rozwiązań, adresowane zarówno do naukowców i praktyków, jak i ogółu społeczeństwa.

Obecnie ISIAQ liczy około 800 członków z ponad 50 krajów: naukowców zaangażowanych w badania jakości powietrza wewnętrznego, polityków ustalających normy i zasady, lekarzy, inżynierów budownictwa i klimatyzacji, architektów, prawników specjalizujących się w dziedzinie ochrony środowiska.

Prof. dr hab. Marzenna R. Dudzińska jest związana z Politechniką Lubelską od 1988 r. Prowadzi badania na temat źródeł, przemian i przemieszczania zanieczyszczeń w środowisku człowieka.

Jest autorką lub współautorem licznych prac naukowych i książek, redaktorem monografii i współautorem 8 patentów. Brała udział w projektach badawczych, m.in. w ramach Programów Ramowych UE; kilkoma kierowała. W roku 2006 podjęła się organizacji Zakładu Inżynierii Środowiska Wewnętrznego i została jego kierownikiem, zajmując się zanieczyszczeniami w powietrzu wewnętrznym.

Rozwija współpracę międzynarodową m.in. z kilkoma czołowymi ośrodkami duńskimi (DTU Lyngby, Aalborg), TTZ, Bremerhaven, Niemcy, Empa, Dubendorf, Szwajcaria, Queensland University of Technology, Australia i University of Cassino, Włochy. W wyniku rozwoju zespołu, w roku 2016 zakład został przekształcony w Katedrę Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, której została kierownikiem.

Od 2013 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Politechniki Lubelskiej (druga kadencja), a w roku 2016 została wybrana przewodniczącą Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych szkół technicznych na kadencję 2016-2020. (PAP)

zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019