18.02.2019
PL EN
29.06.2018 aktualizacja 29.06.2018

Senat za utworzeniem na UKSW kierunku lekarskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Utworzenie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum zakłada uchwalona w piątek przez Senat nowelizacja ustawy o utworzeniu UKSW.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało 58 senatorów, 2 przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja umożliwia utworzenie na UKSW kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum. Do tej pory UKSW mógł kształcić oraz prowadzić badania naukowe jedynie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych - a nie medycznych. Dlatego w ustawie m.in. poszerzono zakres działania UKSW.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o utworzeniu UKSW w połowie czerwca. Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że powołanie Collegium Medicum umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych. "Biorąc pod uwagę znaczący niedobór kadr medycznych w Polsce, kształcenie lekarzy na Uniwersytecie przyczyni się do chociażby częściowego zniwelowania tego problemu" - przekonują w uzasadnieniu posłowie.

Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, aby otworzyć kierunek ogólnoakademicki, uczelnia musi spełnić szereg wymagań, m.in. prowadzić na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia, które uzyskały pozytywną opinię jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. "Kierunek lekarski jest prowadzony wyłącznie w formie jednolitych studiów magisterskich, stąd chociażby już z tego powodu wymóg uprzedniego posiadania pozytywnej opinii PKA przy prowadzeniu ich w formie studiów I lub II stopnia na tym kierunku, nie jest możliwy do spełnienia" - czytamy w poselskim uzasadnieniu projektu. Dlatego posłowie projektodawcy, w projekcie nowelizacji ustawy o utworzeniu UKSW w Warszawie, zaproponowali wyłączenie tego wymogu.

"Po wejściu przepisów w życie UKSW będzie mogło złożyć do MNiSW wniosek o nadanie uprawnienia do prowadzenia tego kierunku, który będzie podlegał pełnej procedurze opiniowania i podejmowania decyzji przez PKA (Polską Komisje Akredytacyjną - PAP), Ministra Zdrowia i MNiSW" - wyjaśnił w piątek PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller.

W czasie obrad senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Piotr Wach (PO) zauważył, że według procedowanej właśnie w Sejmie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki) utworzenie kierunku medycznego będzie jeszcze trudniejsze niż według obecnie obowiązujących przepisów. "Na to nie ma najmniejszych szans. (...) Według mnie to jest wybieg, który ma właściwie uchronić ten projekt przed ostrzem nowej ustawy" - ocenił senator.

"Kto może dzisiaj otworzyć kierunek lekarski? Tylko uniwersytety medyczne" - mówił w czasie dyskusji rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński. Dodał, że w przypadku świata zachodu kierunki lekarskie i wydziały medyczne są tworzone przy uniwersytetach szerokoprofilowych. "Dlatego, że łatwiej jest przy takim uniwersytecie rozwinąć chociażby pion medycyny cyfrowej" - argumentował. 

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019