21.07.2019
PL EN
09.07.2018 aktualizacja 12.07.2018

Instytut Historii UŁ świętuje swoje 70-lecie

Fot. Bartosz Kałużny/ UŁ Fot. Bartosz Kałużny/ UŁ

Konferencja naukowa, bal absolwenta i konkurs na wspomnienia z czasów studiów – to główne elementy obchodów 70-lecia Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Instytut jest wiodącym ośrodkiem zajmującym się m.in. historią społeczno-gospodarczą, wojskową i polityczną różnych epok, bizantynologią, historią historiografii, a także regionalistyką.

Pierwszą odsłoną świętowania 70. rocznicy istnienia IH UŁ było spotkanie z redaktorami wydanych drukiem wspomnień prof. Krystyny Śreniowskiej. Pamiętniki tej działaczki opozycyjnej i wybitnej historiograf, związanej z UŁ, opracowali łódzcy historycy.

W ramach obchodów jubileuszu 24 listopada odbędzie się również Bal Absolwenta, na który Instytut Historii UŁ zaprasza wszystkich, którzy ukończyli w nim studia. Głównym punktem obchodów będzie dwudniowa konferencja „Przeszłość i perspektywy Instytutu Historii UŁ”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia.

Ostatnim planowanym punktem obchodów jest konkurs na najlepsze wspomnienia z czasów studiów w Instytucie, zarówno w formie pisemnej, jak i zdjęciowej. „Jest to niewątpliwa szansa na ocalenie od zapomnienia osób i faktów z bliższej lub odleglejszej przeszłości naszego środowiska, które są jeszcze możliwe do odtworzenia” - uważa dyrektor IH UŁ, prof. Dariusz Jeziorny.

Szef Instytutu podkreśla duże znaczenie łódzkiej szkoły badań nad dziejami nowożytnymi oraz historią wojskowości i uzbrojenia. „Należy również zwrócić uwagę na badania z zakresu historii Żydów w Polsce, prowadzone przez Centrum Badań Żydowskich. Ważnym projektem jest też Ceraneum, czyli Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, legendy UŁ, jednego z najwybitniejszych wykładowców tej uczelni” - dodał prof. Jeziorny.

Jego zdaniem lata istnienia Instytutu Historii UŁ znakomicie wpisują się w 70 ostatnich lat historii Polski. „Był to czas budowania struktury i wytężonej pracy, ale jednocześnie politycznych zakrętów i przełomów, niejednokrotnie bardzo bolesnych dla ich uczestników. Nie mam wątpliwości, że nasze środowisko może wnieść poważny wkład w rozwój nauki historycznej w naszym kraju, a nadzieję budzi też praca z młodzieżą na naszych kierunkach studiów – historii i wojskoznawstwie” - dodał.

Dyrektor IH liczy też, że zainteresowanie wzbudzi nowa propozycja dydaktyczna Instytutu: e-historia, czyli niestacjonarne studia z e-learningiem, obejmujące prowadzenie badań historycznych w środowisku cyfrowym i w internecie. Ta propozycja adresowana jest głównie do osób czynnych zawodowo, które mieszkają z dala od Łodzi bądź przebywają poza granicami Polski i świadomie oraz umiejętnie chcą wykorzystywać wiedzę historyczną w internecie i świecie nowoczesnych technologii.

Początki łódzkiego środowiska historycznego, jako społeczności akademickiej, wiążą się z powstaniem 24 maja 1945 r. pierwszej samodzielnej uczelni wyższej w tym mieście – Uniwersytetu Łódzkiego. Jego korzeni można się jednak doszukiwać już w latach międzywojennych, w okresie działalności w Łodzi Oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. Tworzenia łódzkiego ośrodka historycznego podjęli się od 1945 r. ludzie wywodzący się z różnych środowisk naukowych, mający za sobą często odmienne doświadczenia. Do Łodzi przybyli wówczas m.in. z Wilna – Stanisław Franciszek Zajączkowski, Henryk Łowmiański, Stefan Krakowski, później via Londyn Jan Adamus, ze Lwowa – Ludwik Kolankowski, Stanisław i Krystyna Śreniowscy, z Warszawy – Marian Henryk Serejski, Bohdan Baranowski, Witold Kula, Czesław Leśniewski, z Poznania – Juliusz Willaume, a z Krakowa – Józef Wolski.

Istotną rolę w obsadzaniu stanowisk w powstających katedrach i zakładach odgrywali badacze związani przed wojną z OŁ WWP, a skupieni wokół prof. Natalii Gąsiorowskiej-Grabowskiej. Część z nich związała swe losy z UŁ na stałe, dla innych Łódź była tylko przystankiem w dalszej wędrówce. W maju 1948 r. przedstawiciele czterech katedr zajmujących się nauczaniem historii na Wydziale Humanistycznym UŁ (obecnie Wydział Filozoficzno-Historyczny) zainicjowali chęć stworzenia struktury pozwalającej na ściślejsza współpracę. 24 czerwca 1948 r. Rada Wydziału przyjęła statut nowego Instytutu Historycznego, który z czasem zmienił nazwę na Instytut Historii UŁ. IH UŁ zrzesza obecnie Katedry Historii: Bizancjum, Średniowiecznej, Nowożytnej, Polski XIX wieku, Polski Najnowszej, Polski i Świata po 1945 r., Powszechnej Najnowszej, Historiografii i Nauk Pomocniczych, Pracownię Dydaktyki i Technologii Informacyjnej oraz Centrum Badań Żydowskich.

Biblioteka Instytutu posiada zbiór ponad 88,5 tys. woluminów książek, czasopism czy zbiorów specjalnych, w tym ponad 6 tys. cymeliów. W ramach studiów stacjonarnych – licencjackich i magisterskich – w IH UŁ kształci się obecnie ponad 300 studentów, a liczną grupę stanowią również słuchacze czteroletnich studiów doktoranckich. W Instytucie prowadzone są również studia podyplomowe z archiwistyki, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Szczegółowe informacje nt. jubileuszu 70-lecia IH UŁ można znaleźć na stronie internetowej. 

PAP - Nauka w Polsce

szu/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019