22.03.2019
PL EN
11.07.2018 aktualizacja 11.07.2018

Prawie 59 mln zł na innowacyjne projekty od FNP

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prawie 59 mln zł otrzyma 17 zespołów badawczych na prowadzenie innowacyjnych projektów w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Kolejne edycje konkursów rozstrzygnęła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Prawie 45 mln zł łącznie na stworzenie zespołów badawczych otrzyma trzynastu laureatów piątego konkursu w programie TEAM - informuje na stronie internetowej Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Laureatów wyłoniono spośród 60 kandydatów. Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 38 naukowymi partnerami zagranicznymi i 12 polskimi partnerami naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Z kolei ponad 14 mln zł łącznie na realizację projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki otrzyma czterech badaczy nagrodzonych w piątym konkursie w programach TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility. Zostali oni wybrani z grona 29 kandydatów. Laureaci będą prowadzili badania we współpracy z 5 partnerami gospodarczymi z Polski, 7 naukowymi partnerami z zagranicy oraz 6 polskimi partnerami naukowymi. W projektach zatrudnionych zostanie łącznie 15 naukowców. W prowadzenie badań zaangażowanych będzie również 14 stypendystów – studentów i doktorantów.

Finansowanie zostało przyznane na trzy lata. Laureaci zostali wyłonieni w konkursie w ramach trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, także TEAM-TECH Core Facility PLUS są realizowane przez FNP ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W pięciu konkursach przeprowadzonych od 2016 r. w programie TEAM Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała 55 grantów na łączną kwotę 186 mln zł. Środki te są wykorzystane do prowadzenia przełomowych badań naukowych w zespołach badawczych kierowanych przez doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy. Łącznie w realizację projektów jest zaangażowanych ponad 300 badaczy i badaczek.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019