18.08.2019
PL EN
01.08.2018 aktualizacja 01.08.2018

Program fundacji PKN Orlen dla polskich studentów na zagranicznych uczelniach

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Prowadzona przez PKN Orlen Fundacja "Orlen - Dar Serca" udzieli wsparcia zdolnym i ambitnym studentom z Polski, przyjętym na zagraniczne uczelnie wyższe, którzy po zakończeniu nauki wrócą do kraju i podejmą pracę w sektorze publicznym. Maksymalna kwota stypendium to 200 tys. zł.

Jak poinformował w środę PKN Orlen, "Fundacja Orlen Dar Serca" uruchamia program stypendialny Bona Fide (łac. w dobrej wierze), który jest "inicjatywą o charakterze mecenatu, czyli opieki nad rozwojem osób, pragnących tworzyć w przyszłości nową generację liderów gospodarczych Polski".

"Program stypendialny Bona Fide adresowany jest do polskich studentów studiów II lub III stopnia kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych, ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Ma za zadanie zachęcić ambitne, młode osoby do powrotu do Polski po ukończeniu przez nich najlepszych zagranicznych studiów i wesprzeć je w rozwoju zawodowym, by zdobytą wiedzą i umiejętnościami wzmocniły polskie przedsiębiorstwa" - wyjaśnił płocki koncern.

PKN Orlen zapowiedział, że "maksymalna kwota stypendium wynosi 200 tys. zł". "Stypendyści po zakończeniu zagranicznych studiów zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub administracji publicznej. W pierwszej edycji programu zaplanowane jest przyznanie maksymalnie 10 stypendiów" - poinformował PKN Orlen.

PKN Orlen podał, że kwalifikacja do programu Bona Fide jest dwuetapowa - w pierwszym kroku kandydaci muszą przesłać komplet dokumentów, a osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy indywidualne, w wyniku których wyłonieni zostaną stypendyści.

"Ponieważ program startuje przed rozpoczęciem najbliższego roku akademickiego, termin na złożenie wniosków upływa 8 sierpnia 2018 r." - zaznaczył płocki koncern, wyjaśniając, iż regulamin i formularz wniosku stypendialnego Bona Fide oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Fundacji Orlen Dar Serca: http://www.orlendarderca.pl w zakładce "Nasza Działalność".

Fundacja Orlen Dar Serca, która realizuje m.in. działania edukacyjne, a także na rzecz chorych dzieci oraz wspiera rodzinne domy dziecka, została powołana przez PKN Orlen w 2001 r. Wcześniej od 1997 r., podobną działalność prowadziła jej poprzedniczka - Fundacja Petrochemia Dzieciom.

PAP - Nauka w Polsce

mb/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019