16.07.2019
PL EN
22.08.2018 aktualizacja 22.08.2018

Polscy naukowcy mogą się zgłaszać do międzynarodowego konkursu o Nagrodę Wolfa

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Polscy naukowcy mogą zgłaszać swoje kandydatury do prestiżowej międzynarodowej Nagrody Wolfa (Wolf Prize). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 września – przypomina resort nauki.

Nagroda jest przyznawana przez Fundację Wolfa w Izraelu za wybitne osiągnięcia na rzecz ludzkości i przyjaźni między narodami. Od 1978 r. każdego roku komitety złożone z międzynarodowych ekspertów przyznają 5-6 nagród w dziedzinie: chemii, fizyki, matematyki, medycyny, rolnictwa i sztuki. Nagrody w sztuce są przyznawane na przemian w architekturze, muzyce, malarstwie i rzeźbie.

Wolf Prize jest przyznawana indywidualnie, wynosi 100 000 dol. w każdej z dziedzin. Może również zostać przyznana dwóm lub trzem laureatom. W takim przypadku kwota jest dzielona po równo między nich.

Laureaci są wybierani przez międzynarodowe trzyosobowe zespoły naukowców i ekspertów. Obrady i zalecenia zespołów są ściśle tajne, a publikowane są jedynie nazwiska zwycięzców i uzasadnienia wyborów. Decyzje zespołów są ostateczne i nie można się od nich odwoływać.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), w tym roku prezydium nagrody skupia swoją uwagę przede wszystkim na wybitnych osiągnięciach w zakresie medycyny, rolnictwa, matematyki, chemii i fizyki oraz architektury.

Do zgłaszania się do konkursu zaprasza polskich naukowców ambasador Izraela w Polsce.

Kandydatury mogą zgłaszać instytucje związane z nauką i szkolnictwem wyższym. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września. Formularz zgłoszeniowy i adres, na który należy przesyłać zgłoszenia można znaleźć na tej stronie.

W 2011 roku laureatem Nagrody Wolfa w dziedzinie chemii został prof. Krzysztof Matyjaszewski, w 1987 roku w dziedzinie muzyki otrzymał ją Krzysztof Penderecki.  

PAP - Nauka w Polsce

agt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019