20.08.2019
PL EN
04.09.2018 aktualizacja 04.09.2018

Bardzo wysoki poziom “dobrego” cholesterolu też może być groźny

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Bardzo wysoki poziom “dobrego” cholesterolu (HDL) może zwiększać ryzyko choroby serca i zgonu – wynika z badań amerykańskich, przedstawionych na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który w dniach 25-29 sierpnia odbywał się w Monachium.

„Pora na zmianę naszego dotychczasowego postrzegania HDL. Tradycyjnie lekarze mówią pacjentom, że im wyższy jest poziom +dobrego+ cholesterolu, tym lepiej. Jednak, wyniki naszego i innych badań sugerują, że nie jest to prawda” – skomentował w Monachium współautor pracy dr Marc Allard-Ratick z Emory University School of Medicine w Atlancie (Georgia, USA).

Lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL) są określane, jako „dobry” cholesterol, ponieważ biorą udział w transporcie cholesterolu z krwi i naczyń krwionośnych do wątroby, która pozbywa się go z organizmu. W ten sposób HDL obniża ryzyko miażdżycy tętnic, a w konsekwencji zawału serca czy udaru mózgu wywołanego zablokowaniem tętnicy.

Ludzie z niskim poziomem HDL mają wyższe ryzyko miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. Jednak konsekwencje wysokiego stężenie “dobrego” cholesterolu we krwi nie są do końca jasne.

Najnowszym badaniem objęto niemal 6 tys. osób o średniej wieku 63 lata, z których większość miała chorobę układu krążenia. Podzielono ich na pięć grup ze względu na stężenie HDL we krwi: mniej niż 30 miligramów na decylitr (100 mililitrów), od 31 do 40 mg/dl, od 41 do 50 mg/dl, od 51 do 60 mg/dl oraz powyżej 60 mg/dl.

W ciągu czterech kolejnych lat 13 proc. uczestników badania przeszło zawał serca bądź zmarło z powodu zawału lub jakiejś innej przyczyny sercowo-naczyniowej. Najniższe ryzyko tych zdarzeń miały osoby z umiarkowanym poziomem HDL, tj. 41-60 mg/dl. Ryzyko rosło natomiast u osób z niskim stężeniem “dobrego” cholesterolu - niższym niż 41 mg/dl oraz bardzo wysokim stężeniem HDL - wyższym niż 60 mg/dl.

Uczestnicy badania z bardzo wysokim poziomem HDL byli prawie o 50 proc. bardziej zagrożeni zawałem lub zgonem z przyczyny sercowo-naczyniowej w porównaniu z osobami, które miały umiarkowane stężenie „dobrego” cholesterolu we krwi.

Wyniki potwierdziły się także wtedy, gdy w analizie uwzględniono znane czynniki ryzyka chorób układu krążenia, takie jak m.in. cukrzyca, palenie papierosów, wysoki poziom „złego” cholesterolu (LDL).

Zdaniem naukowców praca ta potwierdza rezultaty kilku wcześniejszych badań populacyjnych, które wskazywały na zwiększone ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych i innych przyczyn, u osób z ekstremalnie wysokim stężeniem HDL we krwi.

“Uzyskane przez nas wyniki zasilają zbiór dowodów potwierdzających, że bardzo wysoki poziom HDL nie ma działania ochronnego” – skomentował dr Allard-Ratick. W jego opinii konieczne są dalsze badania, które pozwolą wyjaśnić tę zaskakującą zależność. (PAP)

jjj/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019