22.03.2019
PL EN
14.09.2018 aktualizacja 14.09.2018

Sejm przyjął ustawę o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sejm przyjął w czwartek ustawę o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Poza studiami podyplomowymi Centrum może również prowadzić kształcenie doktorantów.

Głosowało 415 posłów, za przyjęciem ustawy było 369, przeciw 25, a 21 wstrzymało się od głosu.

Ustawa stanowi, że podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tej dziedzinie. Zgodnie z ustawą CMKP organizuje i realizuje kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

CMKP poza studiami podyplomowymi może również prowadzić kształcenie doktorantów.

Do obowiązków Centrum należy ponadto koordynacja i kontrola zadań realizowanych przez inne podmioty, które np. prowadzą szkolenia specjalizacyjne.

Nadzór nad CMKP sprawuje minister zdrowia.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.(PAP)

autor: Wojciech Kamiński

wk/ wus/

Copyright © Fundacja PAP 2019