20.06.2019
PL EN
02.10.2018 aktualizacja 02.10.2018

FNP: 100 mln zł na innowacyjne projekty w nowym konkursie TEAM-NET

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Ruszył konkurs TEAM-NET, organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w którym jednostki naukowe mogą zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do końca października.

Celem konkursu TEAM-NET jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej – wyjaśniono w komunikacie FNP przesłanym we wtorek PAP.

Dzięki grantom TEAM-NET można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, złożoną z od 3 do 6 zespołów. Mogą one być zlokalizowane w różnych jednostkach naukowych uczestniczących w projekcie (także w różnych województwach), ale muszą realizować wspólny, interdyscyplinarny projekt badawczy, obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. W ramach tak stworzonej platformy współpracy, badacze będą pracowali nad rozwiązaniem określonego wyzwania naukowego.

Każdy zespół działający w ramach sieci może otrzymać finansowanie w wysokości 3,5 mln zł na trzy lata. Jak podano w komunikacie, środki będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

„W konkursie TEAM-NET stawiamy na współpracę. Szeroko rozumianą – zarówno instytucjonalną, międzyregionalną, jak i naukową, między naukowcami z różnych dziedzin nauki. Chcemy wykorzystać potencjał tkwiącego wśród najlepszych badaczy, którzy często rozsiani są w różnych jednostkach jednej uczelni lub różnych instytucjach w kraju. Ponadto wierzymy, że program stwarza dobre warunki do zaangażowania badaczy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne” – mówi, cytowany w komunikacie, wicedyrektor ds. działalności programowej FNP dr Tomasz Poprawka.

Jak podaje FNP, na czele zespołów realizujących projekt staną wybitni naukowcy zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybrani w otwartych konkursach na te stanowiska - organizowanych przez jednostki naukowe uczestniczące w projekcie. Do prac w zespołach angażowani będą – również na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

„W konkursie TEAM-NET nie będziemy finansować infrastruktury ani zakupu specjalistycznych, wysokokosztowych urządzeń. W naszym przekonaniu polskie laboratoria są świetnie wyposażone, ale brakuje ludzi do pracy. I to właśnie ludzi – doświadczonych i młodych naukowców - chcemy przede wszystkim finansować w tym programie” – wyjaśnia Poprawka. W konkursie promowana jest też mobilność. „Mamy nadzieję, że dzięki grantom TEAM-NET instytucje, które je otrzymają stworzą odpowiednie warunki, aby przyciągnąć utalentowanych naukowców z zagranicy (zarówno Polaków, jak i obcokrajowców) i że wielu badaczy program ten zachęci do pozostania w nauce” - dodaje dr Poprawka.

Do złożenia wniosku w programie TEAM-NET potrzeba od 3 do 6 wnioskodawców - mogą to być np. trzy wydziały uczelni lub konsorcja złożone na przykład z wydziałów uczelni i instytutów PAN. „Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów kraju. Jednostki naukowe stające do konkursu muszą przygotować wspólny projekt badawczy. Jego tematyka powinna być zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej” - zaznaczono w komunikacie FNP.

Nabór wniosków do konkursu TEAM-NET będzie prowadzony do 31 października br. Konkurs jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.(PAP)

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019