20.07.2019
PL EN
03.10.2018 aktualizacja 03.10.2018

Kielce/ Politechnika Świętokrzyska zainaugurowała nowy rok akademicki

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Politechnika Świętokrzyska uroczyście zainaugurowała w środę nowy rok akademicki. „Jako jedyna uczelnia techniczna regionu musimy się stać stymulatorem i zapleczem naukowym dla rozwoju nowoczesnego przemysłu województwa” – podkreślił rektor prof. Wiesław Trąmpczyński.

Na pięciu wydziałach, 19 kierunkach Politechniki Świętokrzyskiej kształcić się będzie w tym roku około 6,5 tys. studentów, w tym 1 600 na pierwszym roku. Uruchomiono dla nich cztery nowe specjalności: Modelowanie informacji o Budynku na kierunku Budownictwo, Teleinformatyka na kierunku Informatyka, Inżynieria proekologiczna na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Komputerowe systemy sterowania i pomiarów na kierunku Automatyka i Robotyka. Ostatnia specjalność została utworzona pod kątem przyszłej współpracy z Głównym Urzędem Miar (GUM) i jego laboratoriami.

Po raz pierwszy w historii kieleckiej uczelni na dwóch wydziałach (Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Elektrotechniki Automatyki i Informatyki) uruchomione zostały studia w języku angielskim.

W wystąpieniu inauguracyjnym prof. Trąmpczyński podkreślił, że „Politechnika Świętokrzyska, jako jedyna uczelnia techniczna regionu, musi stać się stymulatorem i zapleczem naukowym dla rozwoju nowoczesnego przemysłu województwa, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw”.

„Nowe czasy dają nowe wyzwania. Od szkolnictwa wyższego oczekuje się nie tylko kształcenia i badań naukowych, ale także innowacji. W tym zakresie będziemy intensywnie rozwijać współpracę z przemysłem mającą na celu jego naukowe wsparcie oraz transfer technologii. Niezbędnym na tej drodze jest także tworzenie innowacyjnych firm, z udziałem młodych pracowników tzw. start-upów” – podkreślił rektor. Dodał, że ważnym elementem tej działalności jest podjęta współpraca z Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Trąmpczyński poinformował, że na początku 2018 roku uczelnia rozpoczęła realizację projektu „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego”. Całkowita wartość programu wyniesie 75 mln zł, z czego 67 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu planowana jest modernizacja sześciu istniejących laboratoriów, które zostaną zmodyfikowane i doposażone aparaturowo oraz budowa sześciu nowych.

Program, którego realizacja zakończy się w 2020 roku, obejmuje także m.in. przebudowę węzła komunikacyjnego na terenie kampusu Politechniki, budowę (na parkingu głównym uczelni) konstrukcji wsporczej pod instalację paneli fotowoltaicznych wraz ich montażem oraz podłączeniem do sieci energetycznej uczelni, budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z miejscami postojowymi oraz instalację turbin wiatrowych na dachach hal laboratoryjnych oraz budynku dydaktycznym ENERGIS.

„Jest to całkowicie inny projekt aniżeli dotychczasowe. Jego wskaźnikiem rezultatu jest wartość współpracy z jednostkami przemysłowymi. Jesteśmy przekonani, że działania te wzmocnią rozwój przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego i staną się źródłem ich szybkiego rozwoju” – zadeklarował rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Trąmpczyński przypomniał też, że kielecka uczelnia razem z Głównym Urzędem Miar będzie realizowała projekt „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar”. Koszt programu, który realizowany będzie w latach 2019-23, ma wynieść 200 mln zł. Według wstępnych założeń, do kampusu GUM w Kielcach ma się przenieść połowa laboratoriów instytucji, obecnie działających w Warszawie.

Rektor podkreślił, że projekt ten ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla GUM, ale także dla województwa świętokrzyskiego i jego środowiska akademickiego, w tym dwóch największych uczelni – Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. „Województwo uzyskuje Kampus Laboratoryjny o międzynarodowym znaczeniu. Politechnika możliwość współpracy w laboratoriach na światowym poziomie i świadczenia usług badawczo rozwojowych dla przemysłu, a także możliwość realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych na skalę międzynarodową, współpracę naukowo – badawczą, czy zatrudnienie absolwentów” – zaznaczył Trąmpczyński.

Rektor odniósł się także do spadającej od kilku lat liczby studentów. Dwa lata temu w murach uczelni studiowało ponad 9 tys. osób, a w tym roku tylko 6,5 tys. Podkreślił, że „jest to spowodowane niżem demograficznym i w tej sytuacji ogromną rolę odgrywa reklama uczelni". Dodał, że „ogólna reklama Politechniki oparta m.in. o standardowe informacje w środkach masowego przekazu, została zastąpiona nowoczesną informacją o uczelni i jej walorach skierowaną bezpośrednio do potencjalnych odbiorców - przyszłych studentów".

„Istotną rolę odgrywają w tym także media społecznościowe oraz studio telewizyjne znajdujące się na uczelni. Naszym celem jest pozyskanie studentów dobrze przygotowanych i widzących swój cel życiowy w uzyskaniu wykształcenia politechnicznego. W prowadzeniu kampanii informacyjnej zaangażowaliśmy młodą i dynamiczną kadrę umiejącą dotrzeć do młodego pokolenia” – zapowiedział prof. Trąmpczyński.

Zapewnił przy tym, że uczelnia ma ambitny plan dalszego rozwoju. „Rozwoju dotyczącego jakości kształcenia, badań naukowych, innowacji i współpracy z przemysłem. Chcemy współpracować z władzami wojewódzkimi i samorządowymi, zarówno miasta, jak i regionu. Jesteśmy uczelnią mocno zakorzenioną w regionie. Mamy też wspaniałą młodzież, z którą i dla której będziemy pracować” – podsumował rektor.

Początki kieleckiej uczelni to 1965 rok. Utworzono wtedy Kielecko-Radomską Szkołę Inżynierską. W 1978 roku została przekształcona w Politechnikę Świętokrzyską. Uczelnia ma w tej chwili prawo do doktoryzowania w siedmiu dyscyplinach naukowych i prawo do habilitacji w czterech. 

PAP - Nauka w Polsce, Janusz Majewski

maj/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019