19.05.2019
PL EN
11.10.2018 aktualizacja 11.10.2018

Czy Mazowsze stać na innowacyjność – debata w Warszawie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Innowacje w fotowoltaice oraz nowoczesna diagnostyka medyczna i systemy podawania leków będą tematem konferencji organizowanych 15-17 października w Warszawie. Spotkanie firm oraz ośrodków naukowych poprzedzi debata o finansowaniu innowacji na Mazowszu i w Polsce.

Organizatorami II Forum Dialogu Nauka-Przemysł są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Częstochowska i Politechnika Warszawska (PW). Debata ekspertów odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Uczestnicy spotkania, które 15 października otworzy tegoroczne forum, dowiedzą się, jakie najważniejsze technologie zrewolucjonizują świat w najbliższych kilku latach, oraz na czym polega „paradoks polskich innowacji”. Debatę poprowadzi prof. Zbigniew Kąkol z AGH.

Przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, małych start-upów oraz publicznych i prywatnych uczelni i instytucji wspierających transfer innowacji do przemysłu będą rozmawiać o trendach i zmianach prawnych wymuszających współpracę na linii nauka-biznes. Organizatorzy zwracają uwagę na kończące się środki pomocowe Unii Europejskiej, na nową ustawę o szkolnictwie wyższym oraz na fakt, że od dwóch lat obowiązuje ulga na prace badawczo-rozwojowe dla firm.

We wtorek, 16 października, rozpoczną się na Politechnice Warszawskiej dwie specjalistyczne konferencje. Ich organizacją zajęły się interdyscyplinarne zespoły naukowo-badawcze współpracujące ze sobą w ramach platform InterBioMed oraz Fotowoltaiki.

Podczas seminarium biomedycznego omawiane będą innowacje w wykrywaniu symptomów chorób i nowe systemy podawania leków - od badań do aplikacji. Przykładem takiej innowacji są biosensory, czyli czujniki biologiczne stosowane np. w diagnostyce gruźlicy, a także urządzenia do wyznaczania biomarkerów w wydychanym powietrzu i określania stężenia glukozy we krwi. Będzie też mowa o diagnostyce obrazowej. Wynalazki wdrożone do praktyki medycznej, a także wyzwania na przyszłość pokazywane będą zarówno z punktu widzenia inżynierów, jak i lekarzy.

Drugiego dnia zjazdu, w środę, 17 października, naukowcy przedstawią innowacyjne systemy dostarczania leków - aerozole inhalacyjne, czyli systemy podawania leków przez nos i emulsyjne platformy do uwalniania substancji leczniczych. Będzie mowa o testowaniu leków w systemach mikroprzepływowych. Zaprezentowane zostaną nowej generacji markery i nanotechnologie do wykrywania chorób nowotworowych.

Wykład „Technologie fotowoltaiczne - czy jest świat poza krzemem?” otworzy konferencję „New PV Horizons - PV 2020+”. We wtorek, 16 października, inżynierowie z Politechniki Wrocławskiej omówią metody diagnostyki modułów fotowoltaicznych i całych instalacji. Małe start-upy oraz duże przedsiębiorstwa zaprezentują swoje produkty i przedstawią wyzwania, z jakimi mierzą się na rynku i w działalności badawczo-rozwojowej. Prawnym aspektom fotowoltaiki na rynku prosumenckim eksperci przyjrzą się drugiego dnia zjazdu. Doświadczeni przedsiębiorcy omówią najczęstsze błędy przy wdrażaniu nowych technologii w tej dziedzinie. Przedstawiciele największych firm dostarczających energii w Polsce podejmą debatę z firmami zajmującymi się fotowoltaiką i wspólnie ocenią, czy łączą ich relacje partnerskie, czy może wroga konkurencja.

Otwarta debata o finansowaniu innowacji odbędzie się 15 października, w godzinach 10.00–12.00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4) w klubie profesorskim. Konferencje tematyczne w dniach 16-17 października również mają charakter otwarty.

PAP – Nauka w Polsce

kol

Copyright © Fundacja PAP 2019