26.05.2020
PL EN
04.11.2018 aktualizacja 04.11.2018

12 mln zł na Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych na Uniwersytecie Zielonogórskim

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego zakładający utworzenie Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych otrzymał dofinansowanie w wysokości 12 mln zł w pilotażowym konkursie resortu nauki – poinformowała w piątek rzecznik uczelni Ewa Sapeńko.

Projekt uzyska wsparcie z ministerialnego programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości"; celem konkursu było wsparcie poszczególnych grup nauk w dwunastu regionach kraju z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, czyli obszarów gospodarki i nauki uznanych w nich za priorytetowe.

"Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych to przedsięwzięcie, będące efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem Mechanicznym naszej uczelni. Otrzyma on w latach 2019-22 dofinansowanie w wysokości ok. 12 mln zł, z czego prawie 8,5 mln zł zostanie przeznaczonych na na najnowocześniejszy sprzęt badawczy" – powiedziała Sapeńko.

W Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych będą prowadzone badania m.in. w zakresie nanotechnologii, wpływu próżni i radiacji na właściwości materiałów, metod powlekania materiałów, właściwości materiałów i metamateriałów (w tym wytrzymałościowe) oraz badania metodami optycznymi układów meta, mikro i nanomechanicznych.

"Projekt ma posłużyć do zwiększenia potencjału badawczego obecnych grup badawczych, dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki, wypracowania metod wzrostu innowacyjności, większej skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania i spowodować wychowanie młodej kadry badawczej potrafiącej pracować w zespołach interdyscyplinarnych" – wyjaśniła rzecznik.

Według władz UZ realizacja projektu wpisuje się w strategię rozwoju województwa lubuskiego, gdzie kładziony jest nacisk na budowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionalnej.

PAP - Nauka w Polsce, Marcin Rynkiewicz

mmd/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020