06.12.2019
PL EN
10.12.2018 aktualizacja 10.12.2018

Łukasz Kierznowski przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Źródło: Uniwersytet w Białymstoku Źródło: Uniwersytet w Białymstoku

Mgr Łukasz Kierznowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku został przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Kadencja nowych władz KRD rozpocznie się 1 stycznia 2019 r.

Wybory władz odbyły się podczas XV Zjazdu Delegatów KRD, który odbył się w dniach 7-9 grudnia w Warszawie – poinformowała rzeczniczka UwB Katarzyna Dziedzik w przesłanym w poniedziałek PAP komunikacie.

„Na pewno będzie to dla doktorantów wyjątkowy rok, ponieważ po kilkudziesięciu latach znika dotychczasowa forma kształcenia na studiach III stopnia. Od nowego roku akademickiego zamiast studiów doktoranckich będziemy mieli szkoły doktorskie” – przypomina Łukasz Kierznowski, cytowany w komunikacie.

Jego zdaniem największym wyzwaniem dla KRD będzie monitoring procesu ich tworzenia, pilnowanie, by wszystko odbywało się zgodnie z przepisami nowej ustawy. „A zmieni się naprawdę dużo: kształcenie doktorantów ma być bardziej interdyscyplinarne, elitarne i umiędzynarodowione, choć jeszcze nie do końca wiadomo, jak te założenia zostaną przełożone na praktykę, bo nie mamy kompletu rozporządzeń do ustawy” - podkreśla nowy przewodniczący.

Łukasz Kierznowski jest zatrudniony w Zakładzie Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Jest też doktorantem w tej jednostce. Naukowo specjalizuje się m.in. w prawie szkolnictwa wyższego i nauki. Ma duże doświadczenie w działalności studenckiej – był m.in. przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, a także wiceprzewodniczącym KRD.

Jak ocenia, jego wybór na szefa Krajowej Reprezentacji Doktorantów to prestiż nie tylko dla UwB, ale całego regionu. „Nie jesteśmy przecież ośrodkiem dużym, wiodącym, a zdobyliśmy zaufanie delegatów z całej Polski. Mam nadzieję, że dzięki temu głos takich uczelni, jak Uniwersytet w Białymstoku, będzie lepiej słyszalny. Zrobię wszystko, by tę szansę wykorzystać” – dodaje.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania dotyczących ich aktów normatywnych.

Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. i potrwa rok.

PAP – Nauka w Polsce

agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019