03.06.2020
PL EN
12.12.2018 aktualizacja 12.12.2018

70 mln zł dla Instytutu Technologii Elektronowej i Politechniki Warszawskiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie ponad 70 mln zł unijnego wsparcia trafi do Instytutu Technologii Elektronowej oraz do Politechniki Warszawskiej. Za te pieniądze ITE rozbuduje Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki, zaś PW stworzy Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych.

We wtorek umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, dyrektor ITE Piotr Dumania i rektor PW Jan Szmidt.

ITE przeznaczy pozyskane środki na rozbudowę i doposażenie niezbędne do dalszego prowadzenia badań przez trzy zespoły pracujące w Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki. Instytut zakupi w ramach projektu zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej technologii mikrosystemów MEMS, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno, zestaw urządzeń dla linii doświadczalnej mikromontażu mikrosystemów, sensorów i detektorów dla ITE Piaseczno oraz zestaw urządzeń do laboratorium tj. gniazda Litografii Submikrometrowej dla ITE Warszawa.

Nowe urządzenia pomogą w pracach nad technologią wytwarzania sensorów, detektorów i mikrosystemów (MEMS) oraz przyrządów półprzewodnikowych opartych o półprzewodniki szeroko-przerwowe, które mogą znaleźć zastosowania w energetyce oraz w komunikacji i radiolokacji.

"Uzyskane wsparcie umożliwi przekształcenie laboratoriów badawczych ITE w kompletną platformę technologiczną dla rozwoju zaawansowanych badań nad nowoczesnymi przyrządami mikro/opto-mechanicznymi oraz elektronicznymi przy współpracy ze środowiskiem akademickim i przemysłem, w nowoczesnej gospodarce ukierunkowanej na podejmowanie wyzwań Przemysłu 4.0" - infromuje w przesłanym PAP komunikacie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 70 mln zł, z czego ponad 52 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Z kolei na PW powstanie Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych. Głównym celem pracujących w nowym centrum naukowców będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych. Oprócz infrastruktury informatycznej, stworzone zostaną również laboratoria, w których będzie można testować zarówno sprzęt pomiarowy (np. laboratorium kalibracji skanerów laserowych i kamer cyfrowych), jak i aplikacje geoinformatyczne (np. nawigacyjne).

Badacze będą mieć również dostęp do dużych zbiorów danych przestrzennych specjalnie przygotowanych do celów naukowych oraz do specjalnej platformy analitycznej przeznaczonej do analiz naukowych. W ramach projektu rozwijane będzie także istniejące centrum obliczeń satelitarnych działające w ramach Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego w Józefosławiu.

Całość inwestycji będzie kosztować ponad 24,7 mln zł - przy czym dofinansowanie unijne wyniesie niemal 18,8 mln zł. 

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020