26.06.2019
PL EN
16.12.2018 aktualizacja 16.12.2018

Prof. Coral Barbas doktorem h.c. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Carol Barbas z Hiszpanii, specjalizująca się w badaniach metabolomowych i chemii analitycznej, odebrała w piątek w Białymstoku tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uroczystość miała miejsce podczas specjalnego posiedzenia senatu uczelni, na którym pracownikom naukowym UMB wręczono promocje doktorskie i habilitacyjne. Tytuły doktora nauk odebrały 74 osoby, doktora habilitowanego 15.

Prof. Barbas jest 44. osobą, której przyznano tytuł doktora honoris causa UMB. Decyzję w tej sprawie senat UMB podjął w marcu 2018 r.

Profesor Coral Barbas jest - jak podkreślał rektor UMB prof. Adam Krętowski światowej sławy autorytetem w dziedzinie metabolomiki (analizującej całkowity zbiór metabolitów wytwarzanych przez dany makroorganizm lub mikroorganizm - przyp. PAP) i chemii analitycznej. Pani profesor od 30 lat kieruje Zakładem Chemii Analitycznej Uniwersytetu San Pablo-CEU w Madrycie. Prof. Krętowski dziękował jej za współpracę i podkreślił, że jest ona jednym z najlepszych przyjaciół UMB.

Profesor Coral Barbas jest także założycielem i dyrektorem Centrum Metabolomiki i Bioanalizy - CEMBIO. Rektor UMB powiedział podczas uroczystości, że CEMBIO to jedno z najlepszych takich laboratoriów w Europie.

"Profesor Coral Barbas od niemal dziesięciu lat współpracuje z wieloma zespołami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwłaszcza w zakresie metabolomiki. Efektem tej współpracy były innowacyjne odkrycia, które zostały opublikowane w wielu specjalistycznych czasopismach naukowych oraz prezentowane na wielu konferencjach naukowych. Profesor Coral Barbas wypromowała 18 doktorów, jest także współautorem około 200 publikacji oryginalnych" - podkreśla UMB w informacji na temat profesor Barbas.

Dziękując za przyznanie tytułu, prof. Barbas powiedziała, że to najwyższe uniwersyteckie odznaczenie w jej życiu.

Rektor poinformował podczas części uroczystości dotyczącej promocji doktorskich i habilitacyjnych, że na UMB jest obecnie 269 samodzielnych pracowników naukowych w tym, 117 z tytułem profesora i 152 z dr habilitowanego. W ostatnim roku akademickim opublikowali oni około tysiąca prac naukowych.

"Badania w naukach medycznych powinny mieć zarówno aspekt poznawczy, jak i praktyczny. Muszą prowadzić do lepszego zrozumienia przyczyny mechanizmów trapiących nasz chorób oraz do działań dla dobra pacjenta i zdrowia naszego społeczeństwa" - podkreślał rektor Krętowski.

Na uczelni realizowano w ostatnim roku akademickim 74 różne projekty naukowe o łącznej wartości ok. 66 mln zł, podpisano też umowy na ponad 20 nowych projektów naukowych na sumę ok. 24 mln zł. Uczelnia realizuje też 27 projektów dofinansowanych z UE na sumę ok. 250 mln zł.

PAP - Nauka w Polsce, Izabela Próchnicka

kow/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019