20.08.2019
PL EN
17.01.2019 aktualizacja 17.01.2019

Niestabilność finansowa to ryzyko kłopotów z układem krążenia

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nagłe, niespodziewane spadki osobistych dochodów we wczesnej dorosłości mają związek ze zwiększonym zagrożeniem chorób serca i śmiercią z dowolnej przyczyny w późniejszym czasie. To wyniki amerykańskiego, wieloletniego badania.

Choć mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, to zespół z University of Miami na łamach magazynu "Circulation" przekonuje, że mogą mieć wyraźny wpływ na zdrowie.

W przeprowadzonym przez naukowców badaniu największe fluktuacje osobistych dochodów wiązały się z niemal dwukrotnie większym ryzykiem śmierci i ponad dwukrotnie większym ryzykiem chorób układu krążenia, w tym ataku serca, udaru, niewydolności serca w kolejnych dziesięciu latach, w porównaniu do najmniejszych kłopotów z dochodami.

"Niestabilność finansowa to rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie kiedy programy rządowe mające zmniejszać skutki zmian w dochodach same ulegają ciągłym zmianom, głównie cięciom" - tak autorka badania, prof. Tali Elfassy, mówi o sytuacji w USA, którą można odnieść też do wielu innych krajów.

"Choć badanie to miało charakter obserwacyjny i żadną miarą nie oceniało tego typu programów, nasze wyniki pokazują, że wyraźne, negatywne zmiany w dochodach mogą szkodzić zdrowiu serca i przyczyniać się do przedwczesnej śmierci" - kontynuuje specjalistka.

Projekt objął prawie 4 tys. osób żyjących w różnych miastach USA. Kiedy się rozpoczął, jego uczestnicy mieli od 23 do 35 lat. W latach 1990-2005 naukowcy mierzyli zmiany w dochodach obserwowanych osób, a między rokiem 2005 i 2015 analizowali zdarzenia sercowo-naczyniowe i zgony.

Niestety, badanie nie było zaprojektowane tak, aby pokazać relacje przyczynowo-skutkowe stojące za zauważonymi korelacjami.

Więcej informacji - na stronie: https://newsroom.heart.org/news/fluctuating-personal-income-may-be-associated-with-an-increased-heart-disease-risk?preview=3b0e (PAP)

mat/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019