06.07.2020
PL EN
18.01.2019 aktualizacja 18.01.2019

Prof. Bogusław Pawłowski prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia

Profesor Bogusław Pawłowski. Fot. PAP/Maciej Kulczyński 23.11.2016 Profesor Bogusław Pawłowski. Fot. PAP/Maciej Kulczyński 23.11.2016

Prof. Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, został prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia European Human Behaviour and Evolution Association - poinformowała organizacja w swoich serwisach społecznościowych.

European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA) to założone w 2008 roku międzynarodowe, interdyscyplinarne stowarzyszenie wspierające europejskich badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z ewolucją człowieka. Prof. Bogusław Pawłowski został jego nowym prezydentem, zaś nowym sekretarzem dr Paula Sheppard z University of Oxford.

Prof. Bogusław Pawłowski jest profesorem nauk biologicznych. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie ewolucją człowieka, z akcentem na biologiczne uwarunkowania ludzkich zachowań, psychologię ewolucyjną i ekologię behawioralną człowieka.

Od 1989 jest zatrudniony w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2010 roku kierownikiem tej Katedry przemianowanej później na Katedrę Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2010 był dyrektorem Zakładu Antropologii PAN. Publikował prace naukowe m.in. w takich pismach jak Nature, PNAS, Proceedings of Royal Society B., Scientific Reports, Current Anthropology, Evolution & Human Behavior, Biological Psychology czy American Journal of Human Biology.

Jest też cenionym popularyzatorem nauki, autorem ponad 150 dużych tekstów w prasie, dziesiątek wystąpień w radiu i telewizji, współautorem książki "Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń". Otrzymał nagrodę Popularyzator Nauki 2016, przyznawaną w konkursie serwisu Nauka w Polsce i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest też laureatem tytułu "Naukowiec przyjazny mediom" przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych w 2009 roku. Za całokształt działalności nagrodzony został Złotym Krzyżem Zasługi (2016) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017).

Szczegółowe informacje na temat EHBEA są dostępne na stronie: http://ehbea.com/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020